Çerez Politikası

Bu bilgilendirme www.bolokur.com domain adına sahip internet siteleri içindir. 
 
Sağlam Metal San. ve Tic.  A.Ş., veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("Kanun") kapsamında aşağıda açıklandığı çerçevede elde edilebilecek, kaydedilebilecek, muhafaza edilebilecek, açıklanabilecek, mevzuatın izin verdiği ölçüde üçüncü kişilere aktarılabilecek veya diğer şekillerde işlenebilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI
Kişisel verileriniz; takım çelikleri ve bakır alaşımları konusunda hizmetlerinin, avantaj veya kampanyaların sunulabilmesi, malzeme bilimi konusunda bilgilendirme, tanıtım, pazarlama ve satış da dahil olmak üzere her türlü iletişimin sağlanması ve bu amaçlarla ticari elektronik ileti gönderilebilmesi, mevzuatta belirtilen yükümlülüklerin ifade edilebilmesi, işlem yapanın/yaptıranın kimliğinin tespit edilebilmesi, elektronik ortamda veya basılı olarak kayıt ve belge düzenlenebilmesi, mevzuatta öngörülen evrak saklama, raporlama ve bilgilendirme yükümlülüklerinin yerine getirilebilmesi ve istatistiksel  amaçlarla  işlenebilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI
Yukarıda belirtilen amaçlarla kişisel verileriniz, denetleyici ve düzenleyici makamlar ve ilgili kamu kuruluşları, meslek kuruluşları ve benzeri kuruluşlar ile mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlara, sözleşme taraflarına, doğrudan ve dolaylı yurtiçi ve yurtdışı topluluk şirketleri ve iştiraklerine, mevzuatta belirtilen amaçlara konu faaliyetlerini yürütmek üzere hizmet alınan, işbirliği yapılan kişi ve kuruluşlar ile destek hizmeti sağlayıcılarına mevzuatın izin verdiği ölçüde aktarılabilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ:
Kişisel verileriniz, Kanunun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen hukuki sebeplere dayanarak; Bolokur Teknik Yayıncılık San. ve Tic. A.Ş. Şube Müdürlükleri, Çağrı Merkezi, İnternet Şubesi, dijital kanallar, sözleşme tarafları, aracılar ile bunların hizmet verdiği tüm kanallar, yurt içi/yurt dışı iştirakler, işbirliği yapılan kurum ve kuruluşlar,  resmi kurumlar, yurt içi/yurt dışı bankalar ve diğer üçüncü kişiler aracılığıyla; sözlü, yazılı veya elektronik ortamda; tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olarak otomatik olmayan yollarla toplanabilecektir.

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI 
• Firmamızın ve müşterilerinin bilgilerinin gizliliğini ve bütünlüğünü sağlamak,
• Firmamız servislerinin sürekliliğini garanti altına almak için gerekli altyapıyı sağlamak,
• Sahip olunan bilginin değerine uygun şekilde fiziki ve mantıksal güvenlik önlemleri almak,
• Bilgiye erişimi kontrol etmek için, “bilmesi gereken” prensibine uygun olarak erişim hakları atamak ve yetkisiz erişimi engellemek,
• Yazılım geliştirilirken güvenlik ihtiyaçlarını göz önünde bulundurmak,
• Virüs gibi zararlı kodlara ve Firma dışından siber ortamda yapılabilecek saldırılara karşı bilgi varlıklarını korumak,
• Bilgi güvenliği olaylarına karşı bir müdahale süreci geliştirmek,
• Çalışanlarına bilgi güvenliği eğitimleri sağlamak ve bilgi güvenliği farkındalığını artırmak,
• Yasa,  yönetmeliklere uymak,
• Paydaşların da Firmamız Bilgi Güvenliği Politikalarına uyumunu sağlamak,
• Güvenli sistem mühendisliği prensiplerine uymak,

ÇEREZ (COOKIES) KULLANIM İZNİ
Bu web sitesi, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve sitenin etkin çalışmasını sağlamak amacıyla kullanmakta olduğunuz bilgisayar veya mobil cihazınıza çerezler yerleştirmektedir. Siteyi kullanmaya (tıklamak, sayfayı kaydırmak, çerez uyarısını kapatarak) devam ederek çerez kullanımına onay vermiş olursunuz. İstediğiniz taktirde gerekli ayarları yaparak bu bilgilerin alınmasını kısıtlayabilir ya da tamamen engelleyebilirsiniz.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI
Kişisel verileri hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak işlemek
İşlenen kişisel verilerin doğruluğunu ve güncelliğini temin etmek 
Kişisel verileri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir biçimde işlemek
Kişisel verileri ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etmek
Tüm çalışanlarımızın Kişisel Verilerin Korunması için gerekli önlemleri alacak ve dikkat edecek bilinçte çalışmalarını sağlamak
Kişisel verilerin korunması ile ilgili gerekli yatırımları yapmak ve eğitimleri sağlamak

KANUN’UN 11‘İNCİ MADDESİ UYARINCA HAKLARINIZ:
Kanun’un “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11’inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe göre Bolokur Teknik Yayıncılık San. ve Tic. A.Ş. iletebilirsiniz. Kep: bolokur@hs02.kep.tr

VERİ SORUMLUSU 
Bolokur Teknik Yayıncılık San. ve Tic. A.Ş. 
İkitelli Küçük San. Org. Bölgesi Metal İş Koop. 4. Blok No: 44 Başakşehir/İstanbul
İkitelli Vergi Dairesi 1790456841
Telefon: +90 (212) 671 23 31 
Faks: +90 (212) 549 59 75

Sizin için ne yapabiliriz?

Bize istediğiniz zaman ulaşabilirsiniz. Tüm sorularınız için iletişim bilgilerimizden bize ulaşabilirsiniz.
  • Hızlı Teslimat

    Bolokur Teknik Yayıncılık A.Ş. bilgiye hızlı ulaştırır.
  • 7/24 Destek

    Bize istediğiniz zaman ulaşabilirsiniz. Tüm sorularınız için iletişim bilgilerimizden bize ulaşabilirsiniz.
  • En İyi Hizmet

    Teknik yayıncılıkta yeni bir soluk.