Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Hakkında Her Şey
20 07 2022

Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Hakkında Her Şey

Metalurji ve malzeme mühendisliği insanlığın ihtiyaçları doğrultusunda, maddeye istedikleri özellikleri kazandırma ve fonksiyon katma çabalarının tümüdür.

GÖRÜNTÜLE
Yenilenebilir ve Sürdürülebilir Enerji
14 04 2023

Yenilenebilir ve Sürdürülebilir Enerji

Dünya nüfusunun artmasıyla var olan enerji kaynaklarının hızlı bir biçimde tükendiği gözle görülür bir şekilde insanoğlunun yaşamına yansımaktadır. Bu sebeple insanlık, harcanan enerjinin bir şekilde daha fazlasının üretilmesi yolunda ilerlemektedir.

GÖRÜNTÜLE
Kurşun Kalemin Öyküsü
17 05 2023

Kurşun Kalemin Öyküsü

Kağıt üzerinde, demir siyahından çelik grisine değişken bir iz bıraktığı keşfedilmiş ve adını yazı yazmakta kullanılmasından almaktadır.

GÖRÜNTÜLE
Gri Su
17 05 2023

Gri Su

Gri su; evlerden veya ofis binalarının foseptiklerinden gelen atık su hariç bütün evsel atık suları ifade eder. EN 12056-1 standardına göre gri su; az kirlilik oranına sahip olan ve üriner atık olmayan kirli su olarak tanımlamaktadır.

GÖRÜNTÜLE
Kalite Anlayışı
17 05 2023

Kalite Anlayışı

Kaliteli ortam, kaliteli müzik, kaliteli yiyecek, kaliteli insan vs... Aslında kalite kavramı için anlam bütünlüğü bozulmuş olan birçok tamlama ile sık sık karşılaşıyoruz. Sebeplerinde ise; dilimizi yerinde ve tam anlamıyla kullanmıyor olmamız, sorgulamadan kullanım gibi eksiklikler mevcut.

GÖRÜNTÜLE
Kurtarıcı Mobil Evler
17 05 2023

Kurtarıcı Mobil Evler

Mobil evler; mobil ve ekonomik olması, izolasyon imkanı ve kişiye özel tasarım kolaylığı gibi çeşitli özellikleri konforlu dinlenme alanları sunuyor.

GÖRÜNTÜLE
Rüzgar Enerji Santralleri (RES)
18 05 2023

Rüzgar Enerji Santralleri (RES)

Ülkemizde en yoğun üretilen yenilenebilir enerji kaynaklarından biri rüzgar enerjisidir. Rüzgar enerjisini elektrik enerjisine dönüştürmek için rüzgar enerji santralleri kurulur.

GÖRÜNTÜLE
Menü