CNC İşleme Merkezi Programlama Kitabı: Neleri İçeriyor?

18.08.2023
CNC İşleme Merkezi Programlama Kitabı: Neleri İçeriyor?

CNC İŞLEME MERKEZİ PROGRAMLAMA KİTABI

Kitabımız, uyarı ve önlemler ile başlamakta ve şu şekilde detaylar içermektedir;

Takım tezgahının kurulumu, çalıştırılması, performansın korunması, İşletme ve bakım prosedürleri hakkında bilgiler içerir. Bu doğrultuda; Talimat Amacı, Tehlike, Uyarı, Dikkat başlıkları ve İSG sembolleri verilmiştir.Ayrıca, makine işletimi ile ilgili güvenlik önlemleri yer almaktadır.

Profesyonel kullanıcı profili detaylıca açıklanmıştır; makine operatörünün bilmesi gereken öğeler sıralanmıştır. Operatörler için; bakım, genel güvenlik, dikkat, kıyafet & kişisel güvenlik şeklinde başlıklara yer verilmiştir. Güvenlik kıyafetleri sembolleri ve açıklamaları ile tablo halinde verilmiştir. Temel Güvenlik sayfası tehlike, uyarı, dikkat, tehlike başlıkları şeklinde irdelenmiştir; İSG sembolleri de verilmiştir.

İkinci bölümümüzde; tutucular ve kesici takım işlenmiştir. Derinlemesine irdelemek için öncelikle BT, SK, ISO tutucu standartlarının nereden geldiğine değinilmiştir. Takım Tutucuların tanımlaması yapılmış olup; doğru takım tutucular için takımların tanınması gerektiği vurgulanmıştır.

CNC tezgahlarında en yaygın kullanılan tutucu çeşitleri; pens, özel kılavuz tutucuları, veldon, rulmanlı, shrink ve hidrolik tutucular olarak bahsedilmiştir.

Çift temaslı tutucular; kullanabilmek için öncelikle tezgahın fener mili yapısının buna uygun olması gerektiği ve fener miline standart tutucu bağlanabileceği fakat standart tutucu bağlanan fener miline çift temaslı tutucu bağlanamayacağı vurgulanmıştır.

Takım tutucuların üretilme toleransına değinilmiş, AT3 toleransına sahip tutucu takımların avantajlarından bahsedilmiştir. Pens tip tutucular ve penslere değinilmiş detaylı anlatılmıştır.

Er sistem geleneksel tip pens tutucular şekiller ile detaylıca anlatılmıştır; teknik özelliklere değinilmiştir. Hidrolik tip pens tutucular açıklanmış ve teknik özelliklerine değinilmiştir.

Rulmanlı tip pens tutuculara değinilmiş, teknik özellikleri açıklanmış ve de bu başlık altında veldon tutucular, shrink tutucular detaylıca açıklanmıştır.

Ayrıca başlık altında; neden shrink tutucu kullanılması gerektiği irdelenmiştir.

İlerleyen sayfalarda aynı başlık altında; redüksiyon kovanı çektirme cıvatalı, alın kamalı malafalar, vidalı tip malafalar şekiller ve tablolarla açıklanmıştır.

Kesiciler başlığı altında; tarama kafaları, yüzey işleme kafaları, saplı taramalar, 90 derece saplı taramalar ve çeşitleri detaylı şekiller ile açıklanmıştır.

Yine kesiciler başlığı altında; kanal frezeler, ağır hizmet tarama kafaları, kesmeye etki eden faktörler, parmak frezeler, doğru kanal seçimi, farklı kesme açıları, düz parmak freze ile yapılabilecek operasyonlar, küresel parmak frezeler şekiller detaylıca açıklanmıştır.

Ayrıca, düz parmak freze seçimi açıklanmış burada kaba dört ağızlı parmak frezeye değinilmiştir.

Matkaplar konusunda ise; şekiller ile detaylı irdelemeler yapılmıştır. Bu başlık altında; Hss Bazlı Matkaplar, Karbür Matkaplar, Takım Uçlu TDM Tip Matkaplar, Udriller, Yaprak Uçlu Matkaplar, Pilotlu Matkaplar’a değinilmiştir.

İlerleyen sayfalarımızda İş Parçası Bağlama Yöntemleri’ne değinilmiştir. İlk olarak Mengeneler ele alınmıştır ve çeşitlerine şekiller eşliğinde değinilmiştir, özellikleri açıklanmıştır.

Mekanik Çelik Mengene, Modüler Mekanik Çelik Mengene, Pnömatik Mengene, Hidrolik Mengene, Çok Çeneli Seri Mengeneler, Beş Eksen Mengenesi çeşitlerine değinilmiştir. Ayrıca; Bağlama Örnekleri, Örnek Çene Çeşitleri ve Uygulamalarına değinilmiştir.

Yine aynı başlık altında, İş Parçası Bağlama Aparatları’na değinilmiştir; Merdiven Yükseltici Bağlama Setleri, Vidalı Yükselticili Bağlama Seti incelenmiştir.

Yandan Bağlama konusunda; Dereceli Yandan Bağlamalı Set ve bu başlık altında; Dereceli Yandan Bağlama Paralel Tabanlı Set, Blok Yandan Bağlama, Kanal İçi Yandan Bağlama, Çift Açılır Yandan Bağlama, Paralel Set ele alınmıştır.

Kontrol Paneli başlığında ise; butonların açıklamaları yapılmıştır bu esnada görselleri de verilmiştir ve şekiller ile desteklenmiştir. Aynı zamanda, Manuel Data Input Modu (MDI) açıklanmıştır, bu mod ile ilgili detaylar verilmiş, nasıl kullanılacağı anlatılmıştır.

Aynı başlık altında; Yeni Bir Program Açma, Program Numaraları açıklaması yapılmıştır, Bir Programı düzenlemek açıklanmıştır. Programın Bir Kısmını veya Tamamını Kopyalama Taşıma, Birleştirme ve Yapıştırma, Programın Hepsini Kopyalama Örneği verilmiştir. Programdaki Komutları Toplu Olarak Değiştirme, Tezgah Otomatik Modda Çalışırken Program Düzenleme, Parametre Değiştirme, Program İçerisinde Komut arama, Program Numarası Arama, Kontrol Paneli Hafızasındaki Programı Silmek, PCMCIA Card (hafıza kartı), PCMCIA karta ve Kontrol Paneline Program Aktarma, Tezgahtan Karta Program Gönderme, PCMCIA Karttan Direkt Program Çalıştırma ele alınmış görseller ile detaylıca irdelenmiştir.

Bir başka başlık ise; Takım ve Parçayı Tezgaha Tanıtmak şeklinde olup bu başlık altında İşlem Merkezinde Takım Sıfırlama, Takım Boy Ofseti, İş Parçası Sıfırlama, İş parçasının Orta Üst Konumunu Parça Referansı (Sıfırı) yapmak, İş parçasının Sol Alt Konumunu Parça Referansı (Sıfırı) yapmak bu alt başlıklar örnekler ve şekillerle açıklanmıştır.

Sıradaki ünitemizde; Koordinatlar işlenmiştir. Görsellerle desteklenerek tüm alt başlıklar detaylıca açıklanmıştır; Kontrol Eksenleri ve Eksen İsimleri, G17 Düzlemi, G18 Düzlemi irdelenmiştir.

İlerleyen sayfalarımızda, Mutlak ve Artırımsal Programlama başlığına yer verilmiştir. G90 Mutlak Programlama ve G91 Artırımsal Programlama bol örnek ile irdelenmiştir.

Bir diğer ünitemizde, G-M Kodları ve Açıklamaları’na yer verilmiştir. CNC Dik İşleme Tezgahında Kullanılan G,M önemi, CNC Dik İşleme Tezgahında Kullanılan G Kod Listesi uzun bir liste halinde verilmiştir. Yine M Yardımcı Kodlar da liste halinde verilmiştir.

Devamında; Program Numarası, Blok (satır) Numarası, Hazırlık Fonksiyonu, Pozisyonlama Programları, İlerleme Fonksiyonu, Tekrar Sayısı, Yardımcı Fonksiyon, Fener Milli Hız Fonksiyonu, Takım Fonksiyonu, Takım Boy Telafisi, Takım Yarıçap Telafisi, Tezgahı Bekletme, Program İçi Açıklama Yazma, Satır Atlama alt başlıkları tek tek örneklerle açıklanmıştır.

Sıradaki ünitemizde G00-G01 Hareketleri açıklanmıştır. G00 Boşta Hızlı Hareket; CNC Dik İşleme Tezgahında Kullanılan G Kod Listesi; Artışlı Ölçü Sisteminde Komut Şekli, Lineer (Doğrusal) Interpolasyon (G01) bolca örnekler ve uygulamalar ile açıklanmıştır.

G02-G03 Hareketleri ilerleyen sayfalarda açıklanmıştır. Dairesel Interpolasyon (G02-G03) kullanımı ve örnekler verilmiştir. R, Yay Hareketlerinin Programlanması ve bolca örnekleri verilmiştir.

G02-G03 I-J-K Hareketleri yine örnekler ve düzlemsel grafiklerle gösterilmiştir.

Yepyeni bir ünite olan Yüzey ve Kenar Frezeleme ünitesi ilerleyen sayfalarda karşımıza çıkmaktadır. Yüzey Frezeleme başlığı altında; Yüzey İşleme Takımı Seçimi, Kesici Uç Geometrisi, Kesme, Frezeleme Yöntemleri, Kenar ve Kanal Frezeleme, Profil ve Kopya Frezeleme detaylıca şekiller ve görseller ile açıklanmıştır.

Sıradaki konu başlığımız, Telafiler Takım Çap Telafisi; Kesici Yarıçap Telafisi Soldan (G41), Kesici Yarıçap Telafisi Sağdan (G42), Kesici Takım Telafisi İptali (G40), Pozitif/ Negatif Takım Yarıçap Kompanzasyonu, Dış Profilden Tam Daire İşleneceği Zaman Telafi ile Parçaya Yaklaşma ve Uzaklaşma alt başlıkları detaylıca şekiller ve bol örneklerle açıklanmıştır.

Alt Programlama; daha sonraları karşımıza çıkan başlık olup neden gerekli olduğu, örnekleri, bu konuda kısa notlar, kullanıldığı yerler, Alt Program ve Ana Program içinde kullanımı, Şematik Gösterim, Alt Programlamada İç İçe Programlamanın Avantaj ve Dezavantajları örneklerle irdelenmiştir.

 Sıradaki konumuz Delik Delme ve Büyütme ve bu başlık altında Delik Delme Teorisi (Terimlerin Tanımları) yer almaktadır. Çeşitleri ise; Doluya Delik Delme, Delik Büyütme, Fatura Açma, Rabyalama, G98 ve G99 Kodlarının Açıklanması, G90 Mutlak Koordinat Sistemi ile Yazılan Delik Çevrimlerinde G99 Durumu, G91 Eklemeli Koordinat Sistemi ile Yazılan Delik Çevrimlerinde G99 Durumu, Delik Delme Çevrimleri, Delik Çevrimlerinde Tekrar Sayısı -K-, Delik Çevrimlerinin iptali-G80- , Çevrimlerin Çalışma Mantığı, G73 Hızlı Talaş Kırıcılı Delik Delme Çevrimi gibi alt başlıklar örnekler ve görseller ile açıklanmıştır.

Delik Delme, Punta Açma Çevrimi (G81), Delik Delme Çevrimi (G82), G83 Gagalamalı (Talaş Boşaltmalı) Derin Delik Delme Çevrimi örneklerle açıklanmıştır.

Matkapların Havşa Boyunun Hesaplanması hesaplamaları örnekler ve şekiller ile yapılmıştır. Matkap Ucu Uç Açıları ise devir ve ilerleme tablosu üzerinden anlatılmıştır.

Delik İşleme Çevrimleri bir diğer başlığımız olup Finiş Delik İşleme Çevrimi (G76) tablolar, şekiller, örnekler ile açıklanmıştır.

G85 Delme-Raybalama (Yavaş Girip Yavaş Çıkar) Çevrimi, G86 Delik Büyütme ( Hızlı İlerleme ile Uzaklaşma) Çevrimi, G87 Alttan Delik Büyütme Çevrimi, G88 Delik Büyütme (El Tamburu ile Uzaklaşma) Çevrimi, G89 Delik Büyütme (Delik Sonunda Beklemeli) Çevrimi de şekiller, örnekler ile açıklanmıştır

Kılavuz Çekme Çevrimleri yeni başlığımız olup aşağıdaki alt başlıkları içermektedir.

G84 Sağ Yan Kılavuz Çekme Çevrimi, G74 Sol Yan Kılavuz Çekme Çevrimi de yine detaylarla açıklanmıştır.

Kılavuzlar Hakkında Teknik Bilgi; Kılavuz Malzemeleri, Kılavuz Kaplamaları, Kör Delik Vida Dişi, Açık Delik Vida Dişi, Kör Delik Vida Dişi Kesme İşlemi, Kör Delik Vida Dişi Kesilmesi Sırasında Tork İşleyişi, Kılavuzlarda Açı ve Özellikleri, Kılavuzlar için Ali Usta Çözümleri şekiller ve önemli notlar ile açıklanmıştır.

Polar Koordinat Sistemi bir diğer başlığımız olup G16 Düzlem Seçimi şekiller düzlemler ve örneklerle açıklanmıştır.

G68-G52 Kodları sıradaki konumuz olup açıklamalarında; G52 Yerel Koordinat Sistemini Taşıma, G52 Komutu ile İlgili Bilinmesi Gerekenler, G52 Şematik Gösterimi, G68 Koordinat Sistemini Döndürme Komutu, G68 Komutu ile İlgili Bilinmesi Gerekenler yer almaktadır. Tamamı için bolca örnekler çözülmüştür.

Diş Tarağı ile Diş Açma başlığı ilerleyen sayfalarda karşımıza çıkmaktadır. Bu başlık altında; Diş Takımı ile Diş Açma ve örnekleri, Diş Frezeleme Takımı ile Diş Açmanın Avantajları, Başarılı Bir Diş Açma için Gerekenler, Diş Frezeleme Metotları, Delik Diş Frezeleme, Vida Dişi Frezeleme Süreçleri, Kesmede Geçişli İşleme; Eksenel Kesmede Geçişli İşleme, Radyal Kesmede Geçişli İşleme şekiller, örnekler ve grafikler ile detaylıca anlatılmıştır.

Yine Diş Takımı ile Diş Açma başlığı altında; İşleme Stratejileri, Diş Frezeleme İşlemlerinde Yaklaşma, Teğet Yay Yanaşma, Radyal Yaklaşım Metodu, Kesici Takım Merkezinde ilerlemenin Hesaplanması yer almaktadır. Örnekler, şekiller ile bolca alıştırmalar yapılmıştır.

4.Eksen başlığında açıklamalar detaylı şekiller ve örneklemeler yer almaktadır. Aynı şekilde devam eden ünitede de bolca örneklemeler ve açıklamaları yapılmıştır.

Teknik Bilgiler ünitesinde ise; Kesme Hızı, İlerleme, Terim Tanımlamaları, Frezeleme İşleminin Hesaplanması ve Formüller, Dairesel Dış Frezelemede Düzeltme Oranı şekiller ve formüller ile anlatılmıştır.

Formüller ve Tablolar bölümünde; Kılavuz Çekme Ön Delik Çapı tablolar halinde belirtilmiştir. Kopyalama Uygulamasında Hassas İşleme Önerisi yine tablolar şekiller ile açıklanmıştır. Sembollerin Açıklanması detaylı bir tablo ile açıklanmıştır.

Genel Toleranslar (GT); Uzunluklar için Genel Toleranslar, Yuvarlamalar-Yarıçaplar-Köşe Kırmaları için Genel Toleranslar tablolar eşliğinde açıklanmıştır. Aynı zamanda Ölçülendirme ve Toleransların Maliyete Etkisi’ne değinilmiştir.

Malzemeler ünitesinde; Malzeme Bilgilerine yer verilmiştir, Çeliğin Tanımlanması ve Sınıflandırılması (Tablolar Halinde), Çeliğin Türleri (Tablolar Halinde), Isıl İşlem (Adımları tek tek açıklanmıştır; grafiğe de dökülmüştür.)

Dökme Demir, Alüminyum Alaşımları, Magnezyum Alaşımları, Titanyum Alaşımları, Bakır Alaşımları, Alaşım Türleri ve de tamamı tablolar halinde özellikleri, uygulama alanları, malzeme numaralarına kadar belirtilmiştir.

Kompozit Malzemeler, Plastikler yine tablolar halinde çeşitleri ve sınıflandırmaları şeklinde açıklanmıştır. Sertlik Dönüşüm Cetveli uzun bir tablo şeklinde verilmiştir.

Parmak Freze ve Matkaplar için Örnek Kesme Değerleri çeşitleri ve malzeme yapılarına göre önerilen kesme koşulları tablolanmıştır.

SATIN ALMAK İÇİN TIKLAYIN

Menü