1.TARAFLAR VE KONU

1.1. Bu anlaşmayı okuyup kabul ederek, kullanıcı veya ziyaretçi olarak  bolokur.com alan adında ve alt adlarında yayın yapan internet sitesine (Bundan sonra kısaca "BOLOKUR.COM" olarak anılacaktır) erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıda yazılı şartlara uymanız beklenecektir. Bu nedenle lütfen aşağıda yazılı koşulları dikkatlice okuyunuz. Bu koşulları kabul etmediğiniz takdirde ise “BOLOKUR.COM” u kullanmaktan vazgeçiniz.

1.2. "BOLOKUR.COM" da  yer alan veya alacak olan bilgileri, formları, içeriği, ve kullanım koşullarını dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

1.3. “BOLOKUR.COM”nin sahibi İstiklal Mah. Kavaklıdere Cad. No:77A adresinde yerleşik Bolokur Elektronik Ticaret Teknik Yayıncılık A.Ş.  (Bundan böyle kısaca “BOLOKUR.COM” olarak anılacaktır). “BOLOKUR.COM”de sunulan ve işbu sözleşmenin 3. Maddesinde belirtilen hizmetler, BOLOKUR.COM tarafından sağlanmaktadır.

1.4. İşbu "BOLOKUR.COM Kullanım Koşulları" internet sitesi üzerinden yayınlanarak; “BOLOKUR.COM” u kullanan her gerçek ve tüzel kişi tarafından erişimi mümkün kılınıp yürürlüğe konmuştur. İşbu "Kullanım Koşulları" ayrıca, “BOLOKUR.COM” hizmetlerinden yararlanacak olan kullanıcılarla yapılmış ve/veya yapılacak olan her türlü "Üyelik Sözleşmesi"nin de ayrılmaz bir parçasıdır.

1.5. “BOLOKUR.COM”, işbu sözleşme içinde belirtilen koşulları "KULLANICI"ya herhangi bir ihbarda ve bildirimde bulunmadan dilediği zaman değiştirebilir. Bu değişiklikler periyodik olarak “BOLOKUR.COM” da  yayımlanacak ve yayımlandığı tarihte geçerli olacaktır. “BOLOKUR.COM” tarafından işbu sözleşme hükümlerinde yapılan her değişikliği “BOLOKUR.COM” hizmetlerinden yararlanan ve “BOLOKUR.COM”ne erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi önceden kabul etmiş sayılmaktadır. İşbu "Kullanım Koşulları" kullanıcının tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

2.    TANIMLAR

“SİTE” : “BOLOKUR.COM” tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi ortamdan bolokur.com ana alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından erişimi mümkün olan internet sitesi. KULLANICI : “BOLOKUR.COM” a ve/veya "BOLOKUR.COM VERİTABANI"na çevrimiçi ortamdan erişen her gerçek ve tüzel kişi.

“LİNK” : “BOLOKUR.COM” üzerinden “BOLOKUR.COM” içerisine veya bir başka internet sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir internet sitesinden “BOLOKUR.COM” a , dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantı.

“İÇERİK” : “BOLOKUR.COM”dan yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, yazı, dosya, resim, video, rakam v.b görsel, yazınsal ve işitsel imgeler.

"BOLOKUR.COM ARAYÜZÜ" : Başta “İÇERİK SAĞLAYICI”lar tarafından oluşturulan içeriğin "KULLANICILAR" tarafından görüntülenebilmesi ve "BOLOKUR.COM VERİTABANI"ından sorgulanabilmesi amacıyla "KULLANICILAR" tarafından kullanılan; 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan ve tüm fikri hakları “BOLOKUR.COM”a ait olan tasarımlar içerisinde “BOLOKUR.COM” üzerinden yapılabilecek her türlü işlemin gerçekleştirilmesi için bilgisayar programına komut veren internet sayfaları.

“BOLOKUR.COM VERİTABANI” : “BOLOKUR.COM” dahilinden erişilen içeriklerin depolandığı, tasnif edildiği, sorgulanabildiği ve erişilebildiği “BOLOKUR.COM” a  ait olan 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince korunan veritabanı.

"ÜYE" : “BOLOKUR.COM” tarafından sunulan özel nitelikli hizmetlerden, “BOLOKUR.COM” tarafından “BOLOKUR.COM” üzerinde tanımlanan "ÜYE"lik sürecini tamamlayarak; “BOLOKUR.COM”un elektronik ortamda verdiği onay neticesinde yararlanan ve bu hizmetlere özel olarak hazırlanmış sözleşmeleri "ÜYE"lik kayıt süreci içerisinde verdiği elektronik onayla kabul eden her gerçek ve/veya tüzel kişi "KULLANICI"lardır.

"ÜYE SÖZLEŞMESİ" : “BOLOKUR.COM” dahilinde “BOLOKUR.COM” tarafından sunulan özel nitelikteki hizmetlerden yararlanma koşullarını belirten; “BOLOKUR.COM” ile "ÜYE" arasında üyelik kayıt sürecinde "ÜYE"nin elektronik olarak verdiği onay neticesinde elektronik ortamda akdedilen işbu site kullanım koşullarının ayrılmaz bir parçası olan elektronik sözleşme. “BOLOKUR.COM”, "ÜYELİK SÖZLEŞMESİ"ni farklı üyelik ve/veya hizmet gruplarına göre kategorize ederek farklı isimlerle "ÜYE"nin onayına sunabilir. Bu durumda "ÜYE" olacak kişi; almak istediği hizmetlere göre; o hizmetleri düzenleyen sözleşmelerden seçtiği hizmetle ilgili olanı kabul etmiş olmaktadır.

"İÇERİK SAĞLAYICI" : “BOLOKUR.COM” dahilinde “BOLOKUR.COM” tarafından sunulan tüm içerikleri tedarik eden kurum ve kuruluşlar.

3.    BOLOKUR.COM’UN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

3.1. “BOLOKUR.COM”, “İÇERİK SAĞLAYICI”lar tarafından tedarik edilen içeriklerin “KULLANICILAR” ve “ÜYELER” tarafından “BOLOKUR.COM” üzerindeki arayüz kullanılmak suretiyle “BOLOKUR.COM VERİTABANI” üzerinden sorgulanabilmesini ve “BOLOKUR.COM” üzerinden “BOLOKUR.COM”a ait arayüzler tarafından görüntülenebilmesini temin etmektedir.

3.2. “BOLOKUR.COM”, “İÇERİK SAĞLAYICI”lar tarafından tedarik edilen içeriklerin “ÜYELER”ʻin seçimlerine göre kişiselleştirerek “BOLOKUR.COM” üzerindeki arayüz kullanılmak suretiyle “BOLOKUR.COM VERİTABANI” üzerinden sorgulanabilmesini ve “BOLOKUR.COM” üzerinden “BOLOKUR.COM”a ait arayüzler tarafından görüntülenebilmesini temin etmektedir.

3.3. “BOLOKUR.COM”, "ÜYELİK SÖZLEŞMESİ"nde belirtilen ve ilgili hizmete ilişkin “BOLOKUR.COM” içerisinde yapılan açıklamalar çerçevesinde "ÜYE"lerine; profil sayfası oluşturma, ilgi alanı seçme, beğenilerini toplama, içeriklere yorum yapma ve diğer ÜYEʼlerle etkileşime geçme gibi işlemleri “BOLOKUR.COM” dahilinde yapabilecekleri ortamı sunmaktadır.

3.4. “BOLOKUR.COM” tarafından verilen hizmetler yukarıdaki maddelerde belirtilenlerle sınırlı değildir. Yukarıda sayılan hizmetler “BOLOKUR.COM” tarafından sunulan temel hizmetler olup bu hizmetlere yeni hizmetlerin eklenmesi, yukarıda belirtilen hizmetlerin kapsam ve sunulma koşullarının değiştirilmesi tamamen “BOLOKUR.COM”in yetkisi dâhilindedir. “BOLOKUR.COM” bu yetkisini herhangi bir bildirimde bulunmadan tek taraflı olarak dilediği biçimde kullanabilir.

4.    KULLANICI YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1. "KULLANICILAR" “BOLOKUR.COM” üzerinde yalnızca hukuka uygun amaçlarla işlem yapabilirler. "KULLANICILAR"ın ve "ÜYE"lerin, “BOLOKUR.COM” dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk bizzat ve sadece kendilerine aittir.

4.2. “BOLOKUR.COM”, “İÇERİK SAĞLAYICI”lar tarafından "BOLOKUR.COM VERİTABANI"na yüklenen "İÇERİK"lerin "KULLANICI"lar tarafından görüntülenmesi esasıyla çalışmaktadır. "BOLOKUR.COM", "KULLANCI"lar tarafından görüntülenen "İÇERİK"lerin hiçbir koşulda doğruluğunu, güvenliğini ve hukuka uygunluğunu garanti etmemekte; bu "İÇERİK"ler dolayısıyla hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir.

4.3. "KULLANICI" “BOLOKUR.COM” dâhilinde bulunan her türlü resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veri tabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağı, kopyalamayacağı, dağıtmayacağı, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla “BOLOKUR.COM” ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.4. “BOLOKUR.COM” dâhilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve de "ÜYE"ler tarafından oluşturulan "İÇERİK"lerden dolayı “BOLOKUR.COM”un, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, “BOLOKUR.COM” çalışanlarının ve yöneticilerinin hiçbir şekil ve şart altında sorumluluğu bulunmamaktadır.

4.5. "KULLANICI"lar ve "ÜYE"ler, “BOLOKUR.COM”a “BOLOKUR.COM” dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt etmektedirler. “BOLOKUR.COM”, "KULLANICI"lar ve "ÜYE"ler tarafından “BOLOKUR.COM”a iletilen veya “BOLOKUR.COM” üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırmakla yükümlü ve sorumlu değildir. “BOLOKUR.COM”, Bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmez.

4.6. "KULLANICI"lar ve "ÜYE"ler, “BOLOKUR.COM” dâhilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacaklarını, “BOLOKUR.COM”in ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarını sarsacak ya da kişilik haklarına tecavüz ve/veya taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceklerini kabul ve taahhüt etmektedirler.

4.7. “BOLOKUR.COM”, “BOLOKUR.COM” dâhilinde sunulan hizmetleri ve “BOLOKUR.COM” dâhilinde erişilen "İÇERİK"leri her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutmaktadır. “BOLOKUR.COM”, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan kullanabilir.

4.8. “BOLOKUR.COM”, 5651 Sayılı Yasa uyarınca "Yer Sağlayıcısı"dır ve bu konuda ilgili emredici mevzuat uyarınca Telekomünikasyon Kurumu İletişim Başkanlığıʼndan "Yer Sağlayıcı Faaliyet Belgesi" almıştır. “BOLOKUR.COM”, 5651 Sayılı Yasa ve ilgili mevzuat uyarınca "Yer Sağlayıcı"lara getirilen yükümlülüklere uymak amacıyla "KULLANICI"ların “BOLOKUR.COM” üzerinde gerçekleştirdikleri işlemlere ilişkin olarak ilgili mevzuatta belirtilen nitelikteki kayıtları yasal süresi içinde kayıt altına almakta ve saklamaktadır.

4.9. “BOLOKUR.COM”, 5651 Sayılı Yasa uyarınca "Yer Sağlayıcı" olması nedeniyle ilgili yasanın 5. Maddesinde belirtilen yükümlülüklere tam ve eksiksiz olarak uymakla mükelleftir.

4.10. “BOLOKUR.COM”, “BOLOKUR.COM”ʼ üzerinden "KULLANICILAR" veya "ÜYE"ler tarafından kendisine iletilen bilgileri "GİZLİLİK İLKELERİ" ve "ÜYELİK SÖZLEŞMESİ" hükümleri doğrultusunda kullanabilir, ifşa edebilir, bu bilgileri işleyebilir, paylaşabilir, bir veri tabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. “BOLOKUR.COM” aynı zamanda; kullanıcının veya ziyaretçinin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefonu, IP adresi, “BOLOKUR.COM”nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, tarayıcı tipi, işlem tarih gibi bilgileri de istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla edinebilir, saklayabilir ve kullanabilir.

4.11. “BOLOKUR.COM” üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen içeriği elde etmek maksadıyla yoğun şekilde "BOLOKUR.COM VERİ TABANI"ndan bilgi çekmek yasaktır. Bu yasağa uymayarak "BOLOKUR.COM VERİ TABANI"ndan yoğun şekilde bilgi çeken kişiler, Türk Ceza Kanunu’nun 243/1 maddesinde ifade olunan ‘bilişim sistemine yetkisiz giriş yapma’ eylemini gerçekleştirdiklerinden dolayı bu kanun gereği olmak üzere cezalandırılmaları amacıyla BOLOKUR.COM tarafından haklarında suç duyurusunda bulunulacaktır.

4.12. “BOLOKUR.COM” üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen içeriğin depolandığı veri tabanına üçüncü kişilerce yalnızca ilgili içeriklerin görüntülenmesi amacıyla ve/veya “BOLOKUR.COM”in yazılı olarak izin verdiği çerçevede erişilmesi hukuka uygun olarak kabul edilir. Bunun dışında yapılan erişimler hukuka aykırı olup; “BOLOKUR.COM”in dava ve takip hakları bu tür durumlar açkısından her zaman için saklıdır.

4.13. “BOLOKUR.COM” üzerinden yayınlanan ilanların ve "BOLOKUR.COM ARAYÜZÜ"nün “BOLOKUR.COM”in yazılı rızası olmadan kopyalanması, çoğaltılması, iletilmesi, işlenmesi ve başka internet sitelerinde ve mecralarda görüntülenmesi yasaktır.

4.14. ”BOLOKUR.COM” üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen her türlü "İÇERİK"in “BOLOKUR.COM”in yazılı rızası olmadan üçüncü kişilerce “BOLOKUR.COM” sitesi dışında başta internet olmak üzere herhangi bir ortamda görüntülenmez, aksi haller hukuka aykırı kullanım teşkil edecektir.

4.15. ”BOLOKUR.COM” üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen profil sayfalarında yer alan kişisel veriler, kişisel veri sahiplerinin ve “BOLOKUR.COM”in yazılı izni olmaksızın hiçbir koşul ve şart altında üçüncü kişilerce kullanılmaz, işlenemez, iletilemez, görüntülenemez ve ifşa edilemez. Ancak “BOLOKUR.COM”, yasalar öngördüğü takdirde, yasal merci ve makamların kararları doğrultusunda yürürlükteki yasalar kapsamında kalmak şartıyla ve ilgili kararın çerçevesinde olmak üzere “KULLANICILAR”, “ÜYELER” ve “ZİYARETÇİLER”  ile ilgili birtakım bilgileri bu makam ve mercilere verebilir.

4.16. "BOLOKUR.COM VERİTABANI" ve bu veri tabanında yer alan bilgiler kısmen veya tamamen “BOLOKUR.COM”in yazılı rızası olmadan kopyalanamaz, başka veri tabanlarına aktarılmaz ve bu veri tabanlarından üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılamaz.

5.       FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

5.1. Bu “BOLOKUR.COM” dâhilinde erişilen veya “İÇERİK SAĞLAYICILAR” tarafından sağlanan bilgiler ve bu “BOLOKUR.COM”nin (sınırlı olmamak kaydıyla "BOLOKUR.COM VERİ TABANI", "BOLOKUR.COM ARA YÜZÜ", tasarım, metin, kodlar) tüm elemanları”BOLOKUR.COM”e ait ve/veya “BOLOKUR.COM” tarafından üçüncü bir kişiden hukuken geçerli bir lisans altında edinilmiştir.

5.2. Sitede kullanılmakta olan resim, grafik, fotoğraf vb. türden içerik ”BOLOKUR.COM”e aittir ya da yasal sahiplerinden izin alınarak kullanılmaktadır. Bu tür içeriklerin, site içerisinde ifade edilen sınırların dışında kullanıcı tarafından veya üçüncü şahıslar tarafından başka amaçlar için kullanımına izin verilmemektedir. Bu türden içeriğin izinsiz kullanımı; telif hakları ihlallerine, ticari markalarla ilgili hükümlerin ya da diğer geçerli mevzuatın ihlaline yol açabilir.

5.3. BOLOKUR.COM, hukuka, yasalara, telif haklarına ve kişilik haklarına saygılı olmayı amaç edinmiştir.  Bu nedenle de geçerli telif hakkı sahiplerinin belirtilmesi amacıyla:  “BOLOKUR.COM” içerisinde yer verilen her türden içeriğe ilişkin olmak üzere içeriğin elde edildiği kaynak adı ve site adresi ile içeriğin hangi lisans altında elde edildiğine ilişkin uygun açıklamaya gereken sayfalarda yer verilmiştir."KULLANICI"lar, “BOLOKUR.COM” hizmetlerini, “BOLOKUR.COM” bilgilerini ve "”BOLOKUR.COM”ʼin telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya 3. kişilerin “BOLOKUR.COM”in hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler.

5.4. "KULLANICI"lar, işbu "Kullanım Koşulları" dâhilinde “BOLOKUR.COM” tarafından açık olarak izin verilen durumlar haricinde “BOLOKUR.COM”in telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamazlar.

5.5. İşbu "BOLOKUR.COM Kullanım Koşulları" dâhilinde “BOLOKUR.COM” tarafındanaçıkça yetki verilmediği hallerde “BOLOKUR.COM”; “BOLOKUR.COM” hizmetleri, “BOLOKUR.COM” bilgileri, “BOLOKUR.COM” telif haklarına tabi çalışmaları, “BOLOKUR.COM” ticari markaları, “BOLOKUR.COM” ticari görünümü veya bu site vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

6.       MÜCBİR SEBEPLER

6.1. Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, “BOLOKUR.COM” işbu "Kullanım Koşulları", Gizlilik İlkeleri ve "Üyelik Sözleşmesi”nden doğan yükümlülüklerinden herhangi birisini geç ifa etme ve/veya ifa etmeme nedeniyle hukuken sorumlu değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, “BOLOKUR.COM” açısından, gecikme, ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için “BOLOKUR.COM”in herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır.

6.2. "Mücbir sebep" terimi, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve “BOLOKUR.COM”in gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacaktır. Bunun yanında sınırlı olmamak koşuluyla, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları gibi durumlar mücbir sebep olaylarına dâhildir.

7.       UYGULANACAK HUKUK

İşbu "Kullanım Koşulları"nın uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu "Kullanım Koşulları" dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde ise İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

8.       YÜRÜRLÜLÜK

İşbu 8 maddeden oluşan "BOLOKUR.COM Kullanım Koşulları" “BOLOKUR.COM” tarafından “BOLOKUR.COM” içerisinde ilan edildiği tarihte yürürlük kazanır. "KULLANICI"lar ve "ÜYE"ler, işbu sözleşme hükümlerini “BOLOKUR.COM”ni kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. “BOLOKUR.COM”, dilediği zaman iş bu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir ve değişiklikler sürüm numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek “BOLOKUR.COM” üzerinde yayınlandığı tarihte yürürlüğe girerler.

 

Menü