Takım Çelikleri Kitabı: Neleri İçeriyor?

18.08.2023
Takım Çelikleri Kitabı: Neleri İçeriyor?

TAKIM ÇELİKLERİ EL KİTABI İÇERİĞİ

Takım Çelikleri; her türlü kalıp veya takım olarak metal, plastik,seramik ve ahşap gibi hammaddelerin şekillendirilmesinde kullanılan yüksek nitelikli çeliklerdir. Kitabımızda takım çeliklerinin dünyası detaylıca irdelenmektedir.

Takım Çelikleri'ne değinilmeden önce kitabımızda, çelik kavramı ve özellikleri ile ilgili temel bilgilere yer verilmiştir. Çelikleri belirlemek ve ayırt etmek için kullanılan malzemelerin düzenleme sistemi ortaya koyan numaralandırma tanımlamalarına , demir ve karbonun oluşturduğu ve bir demir alaşımı olan çeliğin DEMİR - KARBON faz diyagramı üzerinden; farklı çelik yapılarının sıcaklık ve bileşimleri gösterilmekte ve de çeliklerin bir çok özelliği açıklanmaktır.

Mühendislik öğrencilerimiz, Mühendislerimiz için başucu kaynağı değerinde olan kitabımızda çelik kavramının temel bilgileri açıklandıktan sonra; birçok malzemenin şekillendirilmesi için kullanılan yüksek nitelikli çelik olan Takım Çelikleri'ne ilerleyen sayfalarımızda değinilmektedir.

Takım Çeliklerinin tanımı sonrasında, kullanım alanlarını da belirleyen takım çelikleri gruplarına özenle değinilmiştir.

Ayrıca kitabımızda, çelik kavramının çok daha detaylı irdelendiği ve çeşitli yapılarını anlatan bölüme rastlanmaktadır. Bu bölümde, çeliğin karbon alaşımı çok düşük olan saf demir fazından yüksek karbon alaşımlı karakteristik bileşimlere kadar yapıları irdelenmiştir.

Çeliğin mekanik özelliklerini doğrudan etkileyen 'Tane Boyutu' ve 'Tane Büyümesi' kavramlarına özellikle değinilmiş ve iyileştirilmiş mekanik özellikler için gerekli noktalara açıklık getirilmiştir.

Çeliklerin kullanım alanlarına göre mekanik ve kimyasal özellikleri takip etmek ya da karakterizasyonuna yönelik parametreleri belirlemek gibi bir çok sebeple ki; bu sebepler de kitabımızda ayrıca açıklanmıştır; ölçümlere ve analizlere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu doğrultuda, çeliklerde test yöntemlerine açıklık getirilmiş; mekanik terimlere ve yöntemlere değinilmiş, kimyasal analiz yöntemleri açıklanmış, tahribatsız deneyler ve korozyon deneylerine ve de fiziksel ölçümlere aynı zamanda ölçüm metotlarına özellikle değinilmiştir.

Kalıp ve tasarımların önemini vurgulayarak; ekonomi - maliyet, zaman tasarrufu ve tasarım şartları; soru & cevaplar, tavsiyeler eşliğinde işlenmiştir. Kalıplarda kırılma sebeplerinden ısıl işlem uygulaması açısından tasarım detaylarına kadar bilgiler verilmiştir.

Takım Çelikleri'nin işlenebilirliğini etkileyen özellikelere değinilmiş, yüzey hataları için gerekli işleme ölçütleri standartlar üzerinden gösterilmiştir. İşleme yöntemleri anlatılmış ve çatlama risklerinin olmaması için dikkat edilmesi gereken noktalar üzerinde durulmuştur.

Çeliğin mekanik özelliklerine göre taşlama usullerinden bahsedilmiş, taşlama konusunda genel kurallara değinilmiştir. Uygun taş seçiminden, kullanılacak bağlayıcı seçimleri özelliklerine kadar bahsedilmiştir. Ayrıca, desenleme ve iyi bir desen kalitesi için gereklilikler anlatılmıştır.

Buraya kadar da hem yukarıda bahsi geçen kesim hem de üretim aşamalarında yer alan teknikerler, teknik eğitimciler bilgilerden rahatlıkla yararlanabilmektedir.

Kitabımızın ilerleyen sayfalarında iyi bir aşınma dayanımı ve tokluk özelliği olan 'Soğuk İş Çelikleri'nden bahsedilmiş, çeşitlerine değinilmiş ve en çok kullanılan çeşitleri tablolar aracılığı ile belirtilmiştir.

Özel kullanım alanları ve zor şartlar için üretilen ileri teknoloji ürünü 'Toz Metalurji (TM) Ürünü Çelikler'ini yine kitabımızda bulabilirsiniz. Bu çeliklerin avantajları, birbirleri içinde kıyaslanmaları ve bu çeliklerin malzeme özellikleri yine ilerleyen sayfalarda sizleri karşılamaktadır.

Şekil verme işlemlerinden 'Form KalıpIarı' ve 'Ovalama Makaraları' detaylandırılmış olup 'Kesme ve Delme Kalıpları'na da yer ayrılmıştır.

Kullanılan plastik hammaddenin cinsine göre aşınmaya, basınca ve korozyona maruz kalan Plastik Kalıp Çelikleri'ne yer verilmiş bu çeliklerden beklenilen özelliklere değinilmiş, plastik kalıplarında kullanılan çeliklerin çeşitleri özenle anlatılmıştır. Plastik kalıbı seçiminde gerekli hammadde cinslerine değinilmiş ve de çeşitli plastiklerin işlem sıcaklıkları tablolar halinde sunulmuştur. Ayrıca taşlama ve parlatma tavsiyelerinde de bulunulmuştur.

Kitabımızda yüksek sıcaklıkta mekanik özelliklerini koruyan, aşınma dayanımı yüksek olan Sıcak İş Çelikleri'ne rastlamak ve çeşitleri, özellikleri gibi tüm detaylarına ulaşmak mümkündür.

Metal Enjeksiyonu ve Kalıp Bakımcılarını da yakında ilgilendiren Enjeksiyon Kalıpları'nın yapım faktörleri, ısıl işlem özellikleri, enjeksiyon esnasındaki gerilmeler, enjeksiyon kalıplarının olması gereken özellikleri ve imalatında dikkat edilmesi gereken noktalara değinilmiş ve oldukça yararlanılacak şekilde bahsedilmiştir.

Şekillendirme yöntemi ekstrüzyon ele alınmış, preslerinin kalıp ve takımlarında kullanılacak çeliklerin özelliklerine kadar değinilmiştir.

Çeliğe uygulanan yöntemlerin en eskisi olan 'Dövme' işleminden uygun kalıp çeliklerinin özelliklerine, bu işlemde kullanılan sıcak ve soğuk iş çeliklerinin özelliklerine kadar değinilmiş olup Dövmenin aşamalarından ve kendi içinde bir çok metodundan bahsedilmiştir.

Isıl İşlem uygulamasından özellikle detaylı bahsedilmiş olup beklenen özelliklerin elde edilmesi için iyi bir ısıl işlem gerekliliğinin önemi vurgulanmıştır. Isıl işlemin aşamaları tabloya dökülmüş ve detaylandırılmıştır. Ayrıca, ısıl işlemin ana ve ara aşamaları detaylıca anlatılmıştır. Ön ısıtma aşamasından tutma süresine, sertleştirme sıcaklığından su verme aşamasına ve menevişlemeye kadar irdelenmiştir.

Sertleştirme esnasında çarpılma ve boyutsal değişimlere değinilmiş, ısıl işlem uygulamasında meydana gelen çarpılma nedenleri sıralanmıştır.

Nitrasyon, Karbürizasyon-Sementasyon, Gaz Karbürizasyonu ve Nitro Karbürleme gibi yüzey sertleştirme işlemlerinden detaylıca bahsedilmiştir. Bunun yanı sıra özel işlemler şeklinde sıfıraltı soğutma işlemlerinin detayına da değinilmiştir.

Soğuk-Sıcak İş ve de plastik kalıp uygulamalarında kullanılan çeliklerin hemen hemen hepsinde yüksek aşınma dayanımına sahip olması beklenirken önemi bir kez daha ortaya çıkan Yüzey Kaplama İşlemleri enine boyuna detaylandırılmıştır. Bu esnada kaplamalar için doğru çelik seçimlerine, uygun malzemelere değinilmiş, kaplamaların farklı yüzeylerdeki sertlikleri tablolaştırılmıştır. Ayrıca; önemi vurgulanmak istenen sert malzeme yüzey kaplamalarında kullanılan üç ana işlem ele alınmıştır. CVD, PVD, PA-CVD şeklinde detaylara girilmiştir.

Kitabımızın son bölümünde bilgi sayfaları yer almaktadır. Bu sayfalarımızda numaralandırılmış bir çok malzemenin kimyasal analizleri, özellikleri, kullanım alanları, teslimat durumu, fiziksel özellikleri, ısıl işlem basamakları detaylandırılmıştır. Özel çeliklerin de bu aşamaların yanı sıra mekanik özelikleri ve mevcut ölçüleri ek olarak detaylandırılmıştır.

Ayrıca üretim organizasyonu sayfamızda makine saat maliyeti'nin üzerinde durulmuş ve detaylı hesaplamalar saat maliyeti şeklinde yapılmıştır.

Çelikler ile ilgili uluslararası standartlar sayfalarımızda ise; bir çok çelik çeşidinin uluslararası standartlarda karşılaştırmalarına yer verilmiştir.

İlerleyen sayfalarda sertlik dönüşümleri sertlik ölçüm çeşitlerine göre tablolanmıştır.

Kitabımız; mühendislik öğrencilerinin, mühendislerin, imalat ve bakım teknikerlerinin, teknik eğitimcilerin pratik olarak yararlanabileceği şekilde hazırlanmış olup metalurji dünyasında çelik alanına geniş bir yelken açmaktadır.

SATIN ALMAK İÇİN TIKLAYIN

Menü