Metal ve Makine Tabloları El Kitabı

Hayalleri Somutlaştırırken...

Teknik terim, formül, hesaplama, standart, teknik resim, malzeme bilimi, makine elemanları, üretim mühendisliği, otomasyon ve bilgi teknolojileri konusunda bilgi vermektedir. Mühendisliğin masabaşı kitabıdır. 

Alman Tabellenbuch Metall Kitabının Türkçe Çevirisidir. 

 • Stok Durumu: Stokta
 • Stok Kodu: STTR0006
(KDV Dahil Satış Fiyatı)

Almanya’da 53. baskısı yapılan bu kitapta; makine yapımı, işleme, kalıp imalatı ve diğer şekillendirme tekniklerinde kullanılan tüm bilgiler, tablolar vasıtasıyla bulunuyor. Metal ve Makine Tabloları El Kitabı imalat sanayiinin tüm alt kollarında çalışan kişiler için hazırlanmıştır. Makine, takım, kalıp, aparat üretimi veya bakımı ile ilgili kişilere destek olacak bilgiler içerir. Demir-Çelik, Otomotiv ve yan sanayii ve daha çok birçok sektörde çalışan herkes için iyi bir başvuru kaynağıdır. Bu kitap ayrıca eğitim amaçlı atölye çalışmalarında veya ders müfredatında kullanılmak için de uygundur. Verlag Europa Lehrmittel – Almanya Yazarları

Çevirenler: Recep Kurt – Hakan Koçak


 

Kitabın İndirimli Setleri

. M.M Tablo Kitabı - Takım Çelikleri 2'li SET       

. Tablo Kitabı - Bakır ve Bakır Alaşımları 2'li SET

. Tablo Kitabı - Takım Çelikleri - Bakır Alaşımları 3'lü SET             

. Tablo Kitabı - Çelik: D.F.M - Takım Çelikleri 3'lü SET    

. Tablo Kitabı - Çelik Rehberi - Bakır Alaşımları 3'lü SET 

. 5i Bİ yerde       

. CNC Torna Programlama - M.M Tablo Kitabı 2'li SET   

. CNC Torna Programlama - Tablo Kitabı - Takım Çelikleri 3'lü SET          

. CNC İşleme Merkezi Programlama - Tablo Kitabı 2'li SET          

. CNC İşleme Merkezi Programlama - Tablo Kitabı - Takım Çelikleri Kitabı 3'lü SET           

. CNC İşleme Merkezi ve CNC Torna Programlama - Tablo Kitabı 3'lü SET            

. CNC Programlama - Tablo Kitabı - Takım Çelikleri - Bakır Alaşımları 5'li SET      

. 7'li Mega Teknik Eğitim Seti   

. 7'li Mega Teknik Eğitim Seti   


 

İçindekiler

1 Matematik (M)    

1.1 Ölçü birimleri

 •                 Uluslararası sisteme (SI) göre temel büyüklükler ve birimler
 •                 Türetilen büyüklükler ve bunların birimleri        
 •                 SI dışı birimler

1.2  Formüller  

 •                 Formül işaretleri, matematiksel işaretler
 •                 Formüller, eşitlikler, grafikler
 •                 Formüllerin dönüşümü
 •                 Büyüklük ve birimler
 •                 Büyüklük hesaplama
 •                 Yüzde ve faiz hesaplama

1.3 Açılar ve üçgenler          

 •                Açı türleri, üçgenin açılarının toplamı
 •                 Kesişen doğrular teoremi           
 •                 Pisagor teoremi
 •                 Dik üçgenlerde açı fonksiyonları
 •                 Farklı açılı üçgenlerde açı fonksiyonları

1.4 Uzunluklar

 •                 Bölüntüleme
 •                 Yay uzunlukları
 •                 Kaba uzunluklar

1.5 Alanlar

 •                 Açılı alanlar
 •                 Üçgen, çokgen, daire
 •                 Daire dilimi, daire parçası
 •                 Elips

1.6 Hacim ve yüzey alanı

 •                 Küp, silindir, piramit
 •                 Kesik piramit, koni, kesik koni, küre

1.7 Birleşik parçaların hacmi

 •                 Genel hesaplamalar
 •                 Lineer kütle hesaplama
 •                 Alan kütlesi hesaplama

1.8 Ağırlık merkezleri

 •                 Düzlem doğru ve eğrilerinde ağırlık merkezi
 •                 Düzlem alanlarda ağırlık merkezi

2  Fizik (F)        

2.1 Hareket              

 •                 Düzgün ve ivmeli hareket          
 •                 Makine hızları

2.2  Kuvvetler           

 •                 Kuvvetlerin ifade edilmesi, bileşimi ve bileşkesinin alınması
 •                 Kuvvet çeşitleri
 •                 Dişli ve kirişler, dişlilerde moment                              

2.3 İş, güç, verim    

 •                 Mekanik iş
 •                 Basit makineler ve enerji
 •                 Potansiyel ve kinetik enerji
 •                 Güç ve verimlilik

2.4 Sürtünme          

 •                 Sürtünme kuvveti
 •                 Sürtünme katsayısı
 •                 Yataktaki sürtünme katsayısı

2.5 Sıvı ve gazlarda basınç  

 •                 Basıncın tanımı ve türleri
 •                 Kaldırma kuvveti
 •                 Hidrolik kuvvet iletimi
 •                 Hidrolik silindirlerde basınç, akış hızı
 •                 Gazlarda faz değişikliği

2.6  Malzeme mukavemeti

 •                 Yükleme durumları, yükleme çeşitleri
 •                 Malzeme özellikleri, gerilme sınırları
 •                 Mukavemet hesapları, emniyet faktörleri
 •                 Emniyet gerilmesi, esneklik katsayısı
 •                 Çekme ve basma gerilmesi, yüzey basıncı
 •                 Kayma, eğilme, burulma gerilmesi
 •                 Alan atalet (eylemsizlik) momenti, kesit mukavemet modülü

2.7 Termodinamik            

 •                 Sıcaklık, lineer genleşme, büzülme
 •                 Isı miktarı
 •                 Isı akışı, yanma ısısı
 •                 Net kalori değerleri

2.8 Elektrik

 •                 Büyüklük ve birimler
 •                 Ohm kanunu, elektrik direnci 
 •                 Akım yoğunluğu, direnç devreleri
 •                 Akım çeşitleri
 •                 Elektriksel iş ve güç

3 Teknik Resim (TR)                 

3.1 Grafikler               

 •                 Kartezyen koordinat sistemi
 •                 Grafik çeşitleri

3.2 Temel geometrik yapılar             

 •                 Çizgiler ve açılar
 •                 Teğetler, dairesel yaylar
 •                 İç teğet daireler, elipsler
 •                 Sikloidler, evolvent eğriler, paraboller

3.3 Temel teknik resim elemanları 

 •                 Yazı tipleri
 •                 Tercihli sayılar, yarıçaplar, ölçekler
 •                 Çizim düzeni, malzeme listeleri
 •                 Çizgi çeşitleri

3.4 Gösterim           

 •                 İzdüşüm metotları
 •                 Görünüşler
 •                 Kesit görünüşleri
 •                 Çizgili tarama

3.5 Çizimlerin ölçülendirilmesi         

 •                 Ölçülendirme çizgileri, ölçülendirme değerleri
 •                 Ölçülendirme kuralları
 •                 Teknik resim elemanları
 •                 Tolerans değerleri
 •                 Ölçülendirme türleri
 •                 Çizimlerde basitleştirilmiş gösterim

3.6 Makine elemanları ve gösterimi              

 •                 Dişli çark türleri
 •                 Rulmanlı yataklar
 •                 Sızdırmazlık elemanları
 •                 Segmanlar, yaylar

3.7  Parça elemanları             

 •                 Çıkıntılar, parça kenarları
 •                 Vida dişi sonları, faturalar
 •                 Vida dişleri, vidalı bağlantılar
 •                 Merkezi delikler, tırtıllar, faturalar

3.8  Kaynak ve lehimleme   

 •                 Grafik semboller
 •                 Ölçülendirme örnekleri

3.9 Yüzeyler             

 •                 Çizimlerde sertlik gösterimi
 •                 Form sapmaları, pürüzlülük
 •                 Yüzey testleri, yüzeylerin gösterimi

3.10  ISO toleransları ve alıştırmalar (geçmeler)          

 •                 Temel bilgiler
 •                 Normal delik sistemi, normal mil sistemi
 •                 Genel toleranslar
 •                 Bilyalı yatak alıştırma toleransları
 •                 Önerilen alıştırma toleransları
 •                 Geometrik toleranslandırma

4  Malzeme Bilimi (MB)    

4.1  Malzemeler      

 •                 Katı maddeler ve özellikleri
 •                 Sıvılar ve gazlar ve özellikleri
 •                 Elementlerin periyodik cetveli

4.2  Çelikler, tanımlama sistemi        

 •                 Çelik tanımları ve sınıflandırılma
 •                 Çelik ürünlerinde standartlaştırma
 •                 Çeliklerin tanımlanma sistemi                              

4.3 Çelikler, çelik türleri      

 •                 Çelik ürünlerine genel bakış
 •                 Alaşımsız çelikler
 •                 Yüzeyi sertleştirilen çelikler, suverilmiş ve menevişlenmiş çelikler
 •                 Nitrasayon çelikleri, otomat çelikleri
 •                 Takım çelikleri, paslanmaz çelikler
 •                 Parlak çelik ürünlere yönelik çelikler                              

4.4 Çelikler, hazır ürünler

 •                 Metal levha ve saclar, borular
 •                 Profiller
 •                 Lineer kütle ve alan kütlesi

4.5 Isıl işlem             

 •                 Demir-karbon faz diyagramı
 •                 Çeliklerde ısıl işlem
 •                 Alüminyum alaşımlar, sertleştirilmesi

4.6 Dökme demir malzemeleri        

 •                 Tanımlama ve malzeme kodları
 •                 Sınıflandırma
 •                 Dökme demir
 •                 Temper dökme demir, dökme çelik

4.7 Döküm teknolojileri                             

4.8 Hafif alaşımlar  

 •                 Alüminyum alaşımlarına genel bakış
 •                 Çekilmiş alüminyum alaşımlar
 •                 Alüminyum profiller
 •                 Magnezyum ve titanyum alaşımları

4.9  Ağır demir dışı metaller               

 •                 Genel bakış ve tanımlama sistemi
 •                 Bakır ve rafine çinko alaşımları

4.10 Diğer metal malzemeleri

4.11 Plastikler            

 •                 Genel bakış ve tanımlama
 •                 Termoset plastikler
 •                 Termoplastikler, elastomerler
 •                 Plastiklerin işlenmesi, plastik testleri

4.12  Malzeme testleri            

 •                 Genel bakış, çekme testi
 •                 Çekme-bükülme testi
 •                 Sertlik testi

4.13 Korozyon, tehlikeli maddeler   

 •                 Korozyon
 •                 Tehlikeli maddeler

5 Makine Elemanları (ME)             

5.1 Vida dişleri        

 •                 Vida dişleri, genel bakış
 •                 Metrik IsO vida boyutları
 •                 Diğer vida çeşitleri
 •                 Diş toleransları

5.2  Cıvatalar ve vidalar        

 •                 Genel bakış, tanımlamalar, özellikler
 •                 Altıköşe başlı cıvatalar ve vidalar
 •                 Diğer cıvatalar ve vidalar
 •                 Cıvata bağlantılarının hesaplanması
 •                 Emniyet rondelaları, cıvata ve vida başları

5.3  Havşalar Havşa başlı cıvatalar için havşalar

 •                 Silindir başlı vidalar için havşa delikleri                              

5.4 Somunlar           

 •                 Genel bakış
 •                 Tanımlamalar, özellikler
 •                 Altıköşe somunlar
 •                 Diğer somunlar

5.5 Rondelalar         

 •                 Genel bakış, düz rondelalar
 •                 HV cıvata rondelaları

5.6 Pimler ve pernolar         

 •                 Genel bakış
 •                 Yivli piml, havşa başlı yivli piml, pernolar               

5.7 Mil-göbek bağlantıları  

 •                 Kamalar, çakma kamalar
 •                 Uygu kamalar, kamalı mil bağlantıları
 •                 Metrik konikler, mors konikleri, dik konikler
 •                 Takım tutucuları

5.8 Diğer makine elemanları             

 •                 Çekme, basma ve disk yaylar
 •                 Vidalı pimler, baskı parçaları, küre saplar
 •                 "T" kanalları ve parçaları

5.9 Delme tezgahı hızlı bağlama mengenesi

 •                 Tahrik elemanları Kayışlar
 •                 Dişliler
 •                 Dişli tahvil oranları

5.10  Yataklar              

 •                 Kaymalı yataklar, genel bakış
 •                 Kaymalı yatak burçları
 •                 Sürtünmesiz yataklar, genel bakış
 •                 Bilyalı yataklar
 •                 Rulmanlı yataklar
 •                 Sızdırmazlık elemanları
 •                 Yağlama yağları
 •                 Yağlama gresleri

6  Üretim Mühendisliği (ÜM)       

6.1 Kalite yönetimi

 •                 Standartlar, terminoloji
 •                 Kalite planlaması, kalite testleri
 •                 İstatistiksel analiz
 •                 Istatiksel süreç kontrolü
 •                 Süreçlerde kalite yönetimi

6.2  AB Makine Direktifi       

 •                 AB Makine Direktifi
 •                 CE işareti               

6.3 Üretim organizasyonu 

 •                 Genel bakış; ürün kırılım yapısı
 •                 İş planlaması
 •                 Maliyet muhasebesi

6.4 Bakım, onarım ve yenileme (BOY)          

 •                 Bakım, denetim, tamir,
 •                 iyileştirme
 •                 BOY kavramları
 •                 Dokümantasyon sistemleri

6.5 Talaşlı imalat     

 •                 Genel bakış; kuvvetler ve güç
 •                 Delik delme
 •                 Tornalama
 •                 Frezeleme
 •                 Sert metal uçlar
 •                 Soğutma yağları
 •                 Kesme takımı malzemeleri
 •                 Taşlama, honlama

6.6 Talaşsız imalat  

 •                 Kıvılcımla malzeme işleme
 •                 EDM erozyon proses parametreleri

6.7  Keserek ayırma               

 •                 Kesme kuvveti
 •                 Kesme takımı                              

6.8  Şekillendirme   

 •                 Bükme
 •                 Derin çekme

6.9  Enjeksiyon kalıpları        

 •                 Enjeksiyon kalıbı takımları
 •                 Büzme, soğutma, harmanlama

6.10  Birleştirme        

 •                 Kaynak işlemleri
 •                 Kaynağa hazırlık
 •                 Koruyucu gaz (gazaltı) kaynağı
 •                 Ark kaynağı
 •                 Kiriş kesme
 •                 Gaz tüpleri, işaretler
 •                 Sert lehimleme, bağlantılar

6.11  İşyeri ve çevre güvenliği             

 •                 Emniyet renkleri
 •                 Uyarı işaretleri, güvenlik işaretleri
 •                 Ses ve gürültü

7 Otomasyon ve Bilgi Teknolojisi (O)    

    

7.1 Kontrol mühendisliği, temel terminoloji              

 •                 Temel terminoloji, kodlama harfleri, semboller
 •                 Analog denetleyiciler
 •                 Kesikli ve sayısal denetleyiciler
 •                 İkili mantık
 •                 Sayı sistemleri
 •                 Bilgi işlem

7.2  Elektrik devreleri            

 •                 Devre sembolleri
 •                 Devre planlarında tanımlamalar
 •                 Devre diyagramları
 •                 Sensörler
 •                 Emniyet tedbirleri

7.3 GRAFCET            

 •                 Önemli temel terimler
 •                 Adımlar, dönüşümler
 •                 İşlemler
 •                 Dallanmalar                              

7.4  Programlanabilir mantıksal denetleyiciler

 •                 PLC       
 •                 PLC programlama dilleri, genel bakış
 •                 Merdiven devre (MD)
 •                 Komut listesi (KL)
 •                 PLC programlama dilleri, karşılaştırma
 •                 Programlama örneği

7.5  Hidrolik, pnömatik         

 •                 Devre sembolleri
 •                 Oransal valfler
 •                 Devre diyagramları
 •                 Pnömatik kontrol
 •                 Elektro-pnömatik kontrol
 •                 Elektro-hidrolik kontrol
 •                 Hidrolik sıvıları
 •                 Pnömatik silindirler
 •                 Hidrolik pompalar
 •                 Borular

7.6  Çalıştırma ve robot sistemleri Koordinat sistemleri ve eksenler

 •                 Robot tasarımları
 •                 Tutucular, iş emniyeti                              

7.7 CNC teknolojisi

 •                 Koordinat eksenleri
 •                 Program yapısı
 •                 Takım sıfırlama ve kesici kompanzasyonu           
 •                 DIN'e göre program yapısı
 •                 PALa göre program yapısı
 •                 Tornalar için PAL fonksiyonları
 •                 Tornalar için PAL döngüleri
 •                 Freze makineleri için PAL fonksiyonları
 •                 Freze makineleri için PAL döngüleri

8  Malzeme Tablosu, Standartlar (S)          

8.1  Uluslararası malzeme karşılaştırma tablosu

8.2 Alıntılanan standartlar ve diğer düzenlemeler dizini

Ürün Özellikleri
Yayınlayan: Verlag Europa-Lehrmittel , Tabellenbuch Metall
Çeviri: Metalürji Y. Müh. Hakan Koçak, Recep Kurt
Sayfa Sayısı: 452
Baskı: Kuşe Kağıt Baskı
Ebat: 15,1 X 21,5 Cm
ISBN: 978-6-0564-0482-5
Menü