Makine Teknolojisi

Fen ve Tekniğin Buluşması

Bu kitap metal meslek kollarında çalışan ve metal iş alanlarını meslek olarak seçen herkes için bir el kitabı olarak hazırlanmıştır.

  • Stok Durumu: Tükendi
  • Stok Kodu: STTR0010

Benzer Ürünler

(KDV Dahil Satış Fiyatı)

Kitabımız, metal meslek kollarında çalışan ve metal iş alanlarını meslek olarak seçen herkes için bir başvuru kaynağı olarak hazırlanmıştır. Bu kitap, metallerin fiziksel ve teknolojik özelliklerinden başlayarak matematiksel semboller, elektrik, malzeme teknolojisi, malzeme muayenesi, ısıl işlemler, kontrol işlemleri, ölçme ve kontrol aletleri, yüzey kalitesi, talaşlı ve talaşsız imalat, tornacılık, kesme hızı, CNC teknolojisi, kaynak teknolojisi, makine elemanları, termodinamik, dayanım bilgisi ve akışkanlar mekaniği gibi konuları kapsamaktadır.

İlk bölümde, uluslararası birimler sistemi, SI birimleri ve DIN 1304-1'e göre semboller ve anlamları açıklanmıştır. Ayrıca, matematiksel sembollerin ve anlamlarının yanı sıra “Temel Matematik” bölümünde düzgün geometrik yüzeylerin alan, hacim, ağırlık ve ağırlık merkezi hesapları ele alınmıştır. Üçgenlerin kenar ve açı bağlantıları da bu bölümde incelenmiştir.

Elektrik konusuna temel bir giriş yapılmış ve mıknatıs alanı ile alan çizgilerine odaklanılmıştır. Elektrik devresi kavramı şematik olarak gösterilmiş ve doğru akım ile dalgalı akıma, dinamolara ve transformatörlere değinilmiştir. Ayrıca, enerji kavramı, iletkenlik ve metallerin kristal yapılarının iletkenliği üzerine detaylar verilmiştir.

Malzeme teknolojisi bölümünde, alaşımlar, katkı elementleri ve bu elementlerin çeliğe kazandırdığı özellikler açıklanmıştır. Malzeme muayenesinin amacı ve önemi vurgulanmış, çeliklerin iç yapısının muayene yöntemleri ve çalışma prensipleri anlatılmıştır. Metalografik malzeme muayenesi ve korozyonun tanımı ve önlenmesi ile ilgili bilgilere de bu bölümde yer verilmiştir. Ayrıca, çeliklerin ısıl işlemlerine ait tav renkleri görsel olarak belirtilmiştir.

Kontrol işlemlerinin üretimdeki önemi, üretimde kontrol aşamaları, subjektif ve objektif kontrol kavramları açıklanmıştır. Zaman hesabı ve zaman ölçüm aletleri örneklerle ele alınmış, ısı, sıcaklık ve genleşme ölçümleri ile metallerin uzama katsayıları tablolarla verilmiştir. Makine yapımında ölçme işlemi ve ölçme ve kontrol aletleri hakkında tablo ve görsellerle bilgi sunulmuştur. Yüzey kalitesinin önemi, yüzey pürüzlülüğü ve yüzey işleme izlerinin derinlikleri açıklanmıştır. Ayrıca çeliklerin ısıl işlemlerine ait tav renkleri görsel olarak belirtilmiştir.

Talaşlı ve talaşsız imalat konuları işlenmiş ve eğelerin grupları ve detaylarına ayrıntılı olarak değinilmiştir. Testereler, matkaplar, havşa matkapları ve raybalar gibi araçlar için ayrı başlıklar altında detaylı bilgiler verilmiştir. Hatalı bilemenin delme işlemine etkisi ve delme zamanı hesaplama gibi konulara da yer verilmiştir.

Tornacılık konusu şematik bir şekil üzerinden açıklanmıştır ve kesme hızı ile kesme hızının nasıl seçildiği incelenmiştir. Punta matkabı, torna, frezecilik ve taşlamacılık gibi konular da detaylarıyla ele alınmıştır. Üniversal ve doğrusal bölme apareylerinin hangi tür işlemlerde kullanıldığı açıklanmıştır.

CNC teknolojisine giriş, kaynak teknolojisi, makine elemanları ve basit makineler gibi konular şekillerle detaylı bir şekilde açıklanmıştır. Termodinamiğin temel kanunları, dayanım bilgisi, akışkanlar mekaniği ve hidrolik gibi konular da ele alınmıştır.

Ürün Özellikleri
Sayfa Sayısı: 420
Baskı: Beyaz Kağıt - Sert Kapak
Ebat: 26,5x19,5 CM
Yazar: Naci Şahin
ISBN: 978-975-95203-7-3

SI Birimleri

Semboller DIN 1304-1 (1994-03)  

Metallerin Fiziksel ve Teknolojik Özellikleri 

I - TEMEL MATEMATİK

II - ELEKTRiK

Giriş 1

2.1 Temel Bilgiler1

2.1.1 Maddenin Yapısı

2.2 Elektriğin insan Hizmetine Girişi

2.2.1 Doğal Mıknatıs

2.2.2 Mıknatıs Alanı ve Alan Çizgileri

2.2.3 Elektrik Akımının Mıknatıs Etkilemesi - (Alternatif Akımın Doğuş Teorisi- Jeneratörlerin Temeli)

2.2.4 Elektro Mıknatıs Nasıl Oluşur?

2.2.5 Elektrik Enerjisi Nasıl Elde Edilir?

2.3 Doğru ve Dalgalı Akım

2.3.1 Doğru Akım

2.3.2 Dinamolar

2.3.2.1 Dinamolar Nasıl Doğru Akım Üretir?

2.3.2.2 Dinamo Çeşitleri

     1. Dışardan Uyarılan Dinamolar

     2. Kendinden Uyarımlı Dinamolar

2.3.2.3 Alternatif Akım Nedir, Nasıl Üretilir?

2.3.3 Üç Fazlı Dalgalı Akım

     Dalgalı Akımın Faydalı Yönleri

2.4 Transformatörler

2.5 Enerji Nasıl Tanımlanır? Enerji Kaynakları Nelerdir?

2.5.1 Santrallarda Elektrik Enerji Nasıl Elde Edilir?

2.5.2 Termik Santrallar

2.6 İletkenlik Nedir?

2.6.1 Metallerin Kristal Yapıları İletkenliği Nasıl Etkiler?

2.6.2 iletken Olmayan Elementler Hangileridir?

2.6.3 Yan iletkenler Hangi Elementlerdir?

2.7 Elektrik Devresi

2.7.1 Gerilim Nedir?

2.7.2 Elektro Motor Kuvvet (EMK) Nedir?

2.7.3 Amper Nedir, Nasıl Ölçülür?

2.7.4 Elektrik Direnci Nedir?

2.7.5 Ohm Kanunu Nasıl Tanımlanır?

2.7.6 Bir İletkenin Direnci Nasıl Hesaplanır?

2.7.7 İletkenlik Değeri Nedir, Nasıl Hesaplanır?

2.7.8 Dirençler Hangi Kurallara Göre Bağlanır?

2.7.9 Elektriğin Temel Birimleri Nelerdir?

2.8 Elektrik Kazaları ve Güvenlik Önlemleri

2.8.1 Elektrik Çarpması

Topraklama

Priz ve Fişlerin Topraklanması

2.8.2 Sık Görülen Elektrik Arızaları 23

2.8.3 Sigorta

2.8.4 Faz Eksikliği

2.8.5 Şalter Ayaklarının Basmaması

III. MALZEME TEKNOLOJİSİ

Temel Bilgiler

Çeliklerin Isıl İşlemlerine Ait Tav Renkleri

IV- ÖLÇME VE KONTROL

Temel Bilgiler

Alan, Hacim, Ağırlık Hesaplamada Yapılan Ölçümler

Yoğunluk Hesabı

Makine Yapımında Açı Ölçümü ve Açı Olçum Aletleri  

Isı, Sıcaklık ye Genleşme Ölçümleri

Makine Yapımında Ölçme

Kontrol

Tolerans

V - TALAŞLI ÜRETİM

Eğeler

Matkaplar, Havşa Matkapları, Raybalar

Vidalar

Talaşlı Üretim Makineleri

Vargelcilik İşlemleri

Tornacılık

Tornada Vida Açmak

Frezecilik

Kalıp Frezelerinin Özellikleri

Taşlamacılık

İnorganik Birleştirme Maddeleri

VI - CNC TEKNOLOJİSİNE GİRİŞ

Numerik (sayı) Kumandalı (NC) ve Bilgisayar Kumandalı (CNC)

6.1 Numerik Kumandalı Makinelerin Kısa Tanımı ve Özellikleri

6.2 NC, CNC ve DNC Kumanda Sistemleri  

6.2.1 Bir CNC Kumanda Sisteminin Yapısı ve Görevi

6.2.1.1 Bilgi (Veri) Girişi – Dateneingabe

6.2.1.2 Bilgi (Veri) Depolama-Datenspeicherung

6.2.1.3 Bilgi (Veri) İşleme – Datenverarbeitung

6.2.1.4 Bilgi (Veri) Dağıtımı – Datenausgabe

6.2.1.5 Biner (Binary) Yazım Sisteminde Verilerin Gösterilmesi

6.2.1.6 Sayısal Gösteriliş (Zahlendarstellung)  

6.2.1.7 Kanallı - Delikli Şerit

6.2.1.8 Mıknatıslı Bantlar

       Disketler ve Sabit Plakalar Depolayıcısı

6.3 NC Makinelerinde Mesafe Ölçümü

6.3.1 NC Makinelerinde Mesafe Ölçümünün Anlamı

6.3.2 Ölçümleme Sisteminin Görevi

6.3.3 Ölçümleme Sisteminin Şekilleri (Çeşitleri)

6.3.3.1 Inkremental Mesafe (Uzunluk) Ölçümü

6.3.3.2 Kesin Ölçümleme (Absolute Wegmessung)

6.4 Koordinatlar (Eksenler)

6.4.1 Koordinat Eksenlerinin Yerleşimi

6.5 CNC Tornaları

6.5.1Kumanda Sistemleri

6.5.2 İş Parçasını Bağlama Sistemi

6.5.2.1 Torna Aynası

6.5.2.2 Hidrolik Bağlama Silindiri

6.5.2.3 Pensler

6.5.2.4 Gezer Punta

6.5.2.5 Kesici Alet (kalem, matkap, kılavuz vb.) Başlığı-Revolver Başlığı.11

6.5.3 Kesici Alet Ölçümü

6.5.3.1 Ölçme Aleti veya Örnek Parçaya Göre Elle Ölçümleme

6.5.3.2 (Externe) Özel Ölçümleme Aletleri

6.5.4 Bir CNC Tornanın Bir İşe Göre Ayarlanması

6.5.4.1 Sıfır Noktasının Kaydırılmış Durumu

        1. İşlem: İşin bağlanması

        2. İşlem: Kesici aletin ölçümlenmesi (Sıfırlanması)

        3. İşlem: Referans noktasının (R) (Başlangıç Sıfır Noktasının) Yaklaştırılması

        4. İşin Sıfır (0) Noktasının Tespiti

        5. CNC Tornada Yapılacak İşin Ölçülendirilmesi

        6. CNC Tornalarda Standart Kesici Takımlar

6.6 CNC Frezeleri

6.6.1 CNC Frezelerin Yapısı

6.6.2 CNC Frezelerinde Koordinatlar

CNC Freze Makinelerinde Eğri Komutları

CNC Torna ve Frezelerde G Fonksiyonlarının Görevleri

CN ve CNC Soru ve Cevapları

Medeniyetleri Bugüne Taşıyan Önemli Teknik Buluşlarının Bazıları

VII -TALAŞSIZ ÜRETİM

7.1 Döküm    

7.1.1 Döküm Yoluyla Üretim  

7.1.2 Döküm Çeşitleri    

7.1.2.1 Basınçlı Döküm   

7.1.2.2 Santrifüj Döküm   

7.1.2.3 Astarlı (Maskeli) Döküm  

7.1.2.4 Model Eritme Metodu (Parça Kalıpsız —Dolu)

7.1.2.5 Mum Kaplamalı Döküm Sistemi   

Dökümcülükle İlgili Sorular  

7.2 Soğuk ve Sıcak Şekillendirme  

7.2.1 Döverek Şekillendirme

7.2.1 .1 Malzemenin Dövülme Özelliği  

7.2.1 .2 Dövme Sıcaklıkları - Tav Renkleri  

7.2.1.3 Sıcak Şekillendirme (Dövme) Aletleri

7.2.1.4 Makinede Dövme  

        Sıcak Şekillendirme Soruları  

7.3 Basınç Altında Çekerek Şekillendirme Yöntemleri

7.4 Kalıpçılık    

7.4.1 Derin Çekme     

7.4.1.1İşlem Basamakları   

7.4.1.2 Çekme Boşluğu Zımba ve Matriz Kavisi

7.4.1.3 Çekme Oranı (b) ve Çekme Sayısı  

7.4.1.4 Derin Çekmede Etkin Kuvvetler

Derin çekmede Genel İşlem Sırası   

7.5 Kesilme, Kesme ve Kesme Kalıpları

7.5.1 Hassas Kesme Kalıpları   

VIII - KAYNAK TEKNOLOJİSİ    

8.1 Kaynak İşlemleri  

A. Eriterek Kaynatma Yöntemleri   

B. Pres (Baskı Altında) Kaynağı  

8.2 Kaynak İşleminde Temel Bilgiler

8.3 Kaynak Yerinin Eritilerek Kaynatılması  

8.3.1 Gaz Kaynağı (Oksi-Asetilen Kaynağı veya Otojen Kaynağı

8.3.1.1 Asetilen Gazı (021-12) - (Tüp Rengi- SARI)

     Asetilen Tüpünü Kullanma Kuralları

8.3.1.2 Oksijen Gazı ve Tüpü

8.3.1.3 Oksijen Tüplerinin Doldurulması

8.3.1.4 Basınç Düşürme Valfi-Basınç Supabı

        Hamlaç (Bek-Şalome)

8.3.2 Kaynağın Yapılışı

      1. Sol Kaynak

      2. Sağ Kaynak

8.3.3 Ark Kaynağı

8.3.3.1 Kaynak transformatörü (Trafo)

8.3.3.2 Kaynak Doğrulmacı-Redresör

8.3.3.3 Kaynak Jeneratörü

8.3.3.4 Kaynak Elektrotlar

8.3.3.5 Elektrot Malzemesinin Cinsi

8.4 Koruyucu Gaz Kaynakları

8.4.1 Metal-Koruyucu Gaz Kaynağı

8.4.2 Volfram-Koruyucu Gaz Kaynağı

8.5 Plazma Kaynağı

8.6Tozaltı Kaynağı

8.7 Elektron Kaynağı

8.8 Lazer Kaynağı

8.9 Pres Kaynağı

8.10 Punta Kaynağı

    Kaynak Semboller

IX - MAKİNE ELEMANLARI

Vidalar

Perçinleme

Hareketli Elemanlar

Yataklar

Akslar - Miller – Muylular

Kavramalar

Dişli Çarklar

Vida

X.MEKANİK

Neden Mekanik Öğreniyoruz

10.1 Statik Bilimine Giriş

10.1.1 Kuvvet Nedir

10.1.2 Kuvvet Nasıl Ölçülür

10.1.3 Kuvvetler Cisimleri Nasıl Etkiler?

10.1.4 Kuvvetler Nasıl Gösterilir?

10.1.5 Bileşke-Kuvvetlerin Birleştirilmesi ve Ayrıştırılması

10.1.5.1Aynı Düzlem Üzerinde ve Aynı Doğrultuda Olan Kuvvetlerin Bileşkesi

10.1.5.2 Doğrultuları Kesişen Kuvvetlerin Bileşkesi

10.1.6 Kuvvetler Bileşenlerine Nasıl Ayrılır?

10.1.6.1 Paralel Kenar Metodu

10.1.6.2Bir Kuvvetin Analitik Yolla Yatay ve Düşey Bileşenlerinin Hesaplanması

10.1.6.3 İkiden Fazla Kuvvetlerin Bileşkesi Nasıl Bulunur?

10.1.7Doğrultuları Paralel Olan Kuvvetlerin Bileşkesinin Tatbik Noktası Nasıl Bulunur?

10.1.8 Moment

10.1.8.1 Momentin Oluşumu

10.1.8.2 Eğik Kuvvetin Momenti

10.1.9 Statiğin Denge Şartı (Moment faktörünün dengelenmesi)

10.1.10 Kuvvet Çifti      

10.1.11 Yataklara Gelen Kuvvetlerin Hesaplanması    

10.1.12 Sürtünme Kuvveti        

10.1.13 Eğik Düzlemlerde Sürtünme       

10.1.14 Eğik Düzlemde Kütlenin Yukarı Hareketi     

10.1.15 Hareket Vidalarında Sürtünmenin Etkisi     

10.2 Dinamik          

10.2.1 Düzgün Doğrusal Hareketin Kinematiği      

10.2.2 Düzgün Değişen Doğrusal Hareket     

10.2.2.1 Sabit İvmeli (İvmesi Giderek Eşit Artan) Düzgün Doğrusal Hareket  

10.2.3 Gelişigüzel Doğrusal Hareket       

10.2.4 İlk Hızı Olan Bir Aracın Düzgün Artan İvme ile Hareket Hâli

10.2.5 Düzgün Yavaşlayan Hareket     

10.2.6 Serbest Düşüş ve Yukarı Atış    

10.2.7 Eğik Atışlar       

10.2.8 Dairesel Hareket      

10.2.9 Merkezkaç Kuvveti       

10.2.10 Basit Makineler        

10.2.11 İş, Güç, Enerji, Verim       

10.2.11.1 İş Nedir, Nasıl Hesaplanır?       

10.2.12 Eğik Düzlemde İş Nasıl Hesaplanır      

10.2.13 İvmenin İşi ve Kinetik Enerjisi      

10.2.14 Mekaniksel Güç      

10.2.15 Kuvvet ve Hıza Dayalı Güç      

10.2.16 Enerji      

10.2.16.1 Kinetik Enerji (Ek) - Hareket Enerjisi Nedir?     

10.2.16.2 Potansiyel Enerji-Durgun Enerji      

10.2.16.3 Potansiyel Enerji ile Kinetik Enerji Arasındaki Bağıntı    

10.2.16.4 Isı Enerjisi      

10.2.16.5 Elektrik Enerjisi       

10.3 Su Buharı         

10.3.1 Su Buharının Hâlleri      

10.3.2 Bazı önemli Gazların Isınma Isıları      

10.3.3 Suyun Kritik Hâli      
10.3.4 Buharın Fıskiyeden Akış Hızı       

10.3.5 Termodinamiğin Temel Kanunları       

10.3.5.1 Maryot Kanunu       

10.3.5.2 Gay-Lussac Kanunu       

10.3.5.3 Maryot ve Gay-Lussac Kanunlarının Birleşim     

10.3.5.4 Termodinamik Formülü       

10.4 Dayanım Bilgisi       

10.4.1 Dayanım Bilgisinin Temelleri     

10.4.1.2 Malzeme Seçimi       

10.4.1.3 Gerilim Nasıl Tanımlanır?      

10.4.1.4 Çekme (Çekilme) Gerilmesi (sz)       

10.4.1.4.1 Elastiklik-Plastiklik-E-Modülü Nasıl Tanımlanır?

10.4.1.5 Hooke (Huk) Kanunu Nasıl Açıklanır?

10.4.1.6 Kesilme (Kayma) Gerilmesi τ.   

10.4.1.7 Basma (Basılma) Gerilmesi (sd)

10.4.1.8 Eğilme Gerilmesi

10.4.1.9 Eğilmede Müsaade Edilebilen Gerilim (Zül) İfadesinden Ne Anlaşılır?

10.4.1.10 Emniyet Gerilimini Etkileyen Faktörler Nelerdir?

10.4.1.11 Tehlikeli Kesitler-Kesit Daralmaları.   

10.4.1.12 Kopma Uzunluğu Tehlikesi.   

10.4.1.13 Vidalarda Çekme Dayanımı-Tehlikeli Kesit.   

10.4.2 Eğilme Momenti

10.4.2.1 Bir Ucu Ankastre Diğer Ucu Serbest Kirişlerin Eğilme Momenti

10.4.2.2 İki Tarafı Destekli Kirişlerde Destek Kuvvetlerinin Bulunması

10.4.3 Burulma-Torsiyon

10.4.4 Bükülme (Flambaj-Bel Verme) Gerilmesi (Knickung)    

10.4.4.1 Bükülme ve Basıma Gerilmelerinin Ayrımı   

Akışkanlar Mekaniği-Hidrolik      

10.5 Hidrolik Nedir?         

10.6 Hidrolik Tesis ve Sistemlerin Faydalan Nelerdir?     

10.7 Hidrostatik Basınç Nasıl Tanımlanır?      

10.8 Yan Yüzeylere Gelen Basınç Kuvvetinin Hesaplanması   

10.9 Arşimet Kanunu        

10.9.1 Kuvvet Etkisi ile Basınç Oluşturmak     

10.9.2 Hidrodinamik        

10.9.3 Bemoulli (Bemuyyı) Teoremi ve Denklemi     

10.9.3.1 Yatay Konumdaki Tesise Bemoulli Teoremi Uygulaması    

10.9.3.2 Akışkan Hızının Ölçülmesi       

10.9.4 Endüstriyel Hidrolik Sistemler       

10.9.5 Hidrolik Pompalar        

10.9.5.1 Konstant Pompalar         

XI – EKLE

Menü