Gri Su

17.05.2023
Gri Su

Su ve Suyun Önemi

Su, yaşam için en temel kaynaktır. Adeta hayatın ta kendisidir. Su, çözünmüş bulunan gazlardan ve tuzlardan oluşmaktadır. Tek hücreli canlıların yaşam alanı ve döngüsü için, bitkilerin solunumu için gibi birçok ihtiyaç ve döngü sayılabilirken; insanlık için de vazgeçilmez yaşam unsuru ve hayat kaynağıdır.

Dolayısıyla kullanılabilir, yani bizlerin ihtiyacı olan suyun kaynaklarının tamamen tüketilmemesi hatta geri dönüştürülmesi gerekmektedir. Bunun için fayda sağlayan durumlara göz attığımızda konu başlığımızın önemi de bir kere daha vurgulanmış oluyor.

su hayattır

İnsanlar için yararlı olabilecek içme suyu, balıkçılık, ulaşım, tarım sulaması, enerji üretimi, sulama suyu kaynağı olarak doğal su kaynakları tatlı sulardan karşılanmaktadır. Yeryüzündeki suyun sadece %3'ü tatlı sudur. Tatlı suların da üçte ikisinden biraz fazlası buzullarda ve kutuplardaki buz tabakalarında donmuş hâldedir.

Su kaynaklarımız, su kıtlığı, su kirliliği, su çatışması ve iklim değişikliği gibi nedenlerle tehdit altındadır. Tatlı su yenilenebilir bir kaynaktır ancak yer altı suyu sürekli azaldığı için kaynaklar çok daha özenli kullanılmalı, daha sık yeniden kullanılabilme tekniği uygulanmalıdır.

Kuraklık bütün dünyanın sorunu iken özellikle ülkemizde su varlığı çok da fazla olmadığı için, kuraklıkla mücadelede kullanılabilir suyun dönüştürülmesi; yeniden kullanımının sağlanması tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de oldukça önemlidir.

Tüm bu yeniden kullanım adımları için yağmur suyu ve gri su dediğimiz atık suların yeniden kullanılabilir hale gelmesi ön plandadır. Yeniden kullanıma kazandırmak; doğaya katkının yanı sıra, taze temiz su talebini azaltarak ve arıtılan atık su miktarını azaltarak insanlığa fayda sağlamaktadır.

GRİ SU ve YENİDEN KULLANIM SÜRECİ

Gri su; evlerden veya ofis binalarının foseptiklerinden gelen atık su hariç bütün evsel atık suları ifade eder. EN 12056-1 standardına göre gri su; az kirlilik oranına sahip olan ve üriner atık olmayan kirli su olarak tanımlamaktadır. Kaynakları arasında lavabolar, duşlar, küvetler, çamaşır makineleri ve bulaşık makineleri bulunur.

Gri su, siyah sudan (foseptik suyu) daha az patojen içerdiğinden, tuvalet sifonu, peyzaj, tarla sulama ve içme suyu dışındaki diğer kullanımlar için daha uygundur.

Günlük hayatta kullandığımız, foseptik olmayan kişisel atıklarımızda kimyasallar ve gıdalar yer aldığı için gri suyun %40-50 civarı organik yüke denk gelmektedir. Bu suların içerisinde askıda katı madde ve fosfor da bulunur. İçindeki askıda katı maddeler genellikle saç, yemek artığı, tırnak gibi maddelerken; fosforun ana kaynağı bulaşık ve çamaşır deterjanlarıdır.

Tüm dünyada; evsel atıkların depolanabildiği ve tekrar kullanılabildiği sistemler mevcuttur. Ancak, kokuşma ve bakteri, mikrop, diğer mikroorganizmaların çoğalma ihtimalinden dolayı gri suların uzun süre depolanması ve saklanması doğru değildir. Depolama yapmak yerine bu suların geri kazanılması için arıtma sistemlerinden hızlıca faydalanmak gerekir.

Gri su geri kazanımı için fiziksel, kimyasal ve biyolojik arıtma yöntemlerinin tamamı kullanılır.

Gri su geri kazanım arıtma sistemlerinde öncelikle filtrasyon işlemi uygulanır. İnce gözeneklere sahip olan filtrelerden geçirilen su, içindeki tüm kıl, saç, deri, tırnak, gıda parçaları gibi askıda katı maddelerden arındırılır.

Daha sonra tekrar bir filtreleme işlemi yapılarak sabun, deterjan, koku giderimi yapılarak minimum kirlilikle diğer üniteye aktarılır. Bu kısma kadar biyolojik arıtma işlemleri uygulanırken bundan sonra fiziksel arıtma işlemler uygulanır.

Membran sistemi ile fiziksel arıtma işlemleri gerçekleştirilir. Bu sistem sayesinde bakteri, mantar, mikroorganizma gibi patojenler yok edilir. İçerisinde kalan diğer partiküllerden arındırmak için kimyasal arıtma yöntemleri olan klorlama işlemleri uygulanır. Bu işlemlerin sonucunda saflaştırılmış su elde edilir. Bu sayede gri suyun geri kazanımı gerçekleştirilir. (fairats.com)

Gri su geri kazanım arıtma sistemleri, maliyeti az olan arıtma yöntemlerinden bir tanesidir. Bu sayede her alanda rahatlıkla kullanabileceğimiz saf suya ulaşabiliriz. Aynı zamanda uzun vadede su maliyetini düşürebilen bu sistemler doğa korumaya da katkı sağlar.

Menü