İletişim

30.10.2023
İletişim

İletişim Nedir?

Kişiler arasında, duygu, düşünce, bilgi, haber alışverişinin akla gelebilecek her türlü biçim ve yolla kişiden kişiye karşılıklı olarak aktarılması şeklinde tanımlanmaktadır.

Bilginin bir göndericiden bir alıcıya aktarılma sürecidir şeklinde de tanımlanabilmektedir.

Gündelik hayatta, iletişim dendiği zaman kişilerin birbirini anlamaya çalıştığı ve bu sürecin düşünce, bilgi ile aktarıldığı paylaşım anlaşılmaktadır.

Sağlıklı bir toplum için fazlaca iletişim kurmaktan ziyade sağlıklı iletişimin çok daha önemli olduğu uzmanlarca belirtilmektedir.

Sağlıklı İletişim Nasıl Olur?

Sağlıklı iletişim gündelik hayatta; sade ve net cümleler ile kurulan, konunun özüne değinilen, empati içeren cümleler ile anlatılmak istenene hedeflenilen anlatım ve de dikkatli, aslında karşı tarafı önemseyerek dinleme içeren, her iki tarafın da beden dilini dengeli kullandığı, tutarlı cümle ve eylemlerin gerçekleştiği iletişim tarzıdır. Anlatılmak istenen mümkün olduğu en kısa sürede iletilmesi de sağlıklı iletişimin önemli bir öğesidir.

Etkin bir dinleyici iletişim kazalarına mahal vermez, söyleneni doğru anlar, doğru yorumlar, yerinde müdahalelerde bulunur. Karşısındakiyle anlaşılabilir ve güçlü bir bağ kurulur.

Sağlıklı iletişimin temelinde üslup kavramı yatmaktadır. Yani; konuşma anında kullandığımız anlatım biçimi de sağlıklı iletişimin kilit noktalarından biridir. Rica cümleleri, vurgu ve tonlamalar, doğru ses tonu, yumuşak beden dili kendini doğru ifade edebilmek ve anlaşılabilirlik açısından oldukça önemlidir.

Etkili İletişim Nedir, Öğeleri Nelerdir?

İletişim sürecinin taraflar arasında anlayış, uyum ve etkileşim sağlayacak şekilde gerçekleştiği bir iletişim şeklidir. Birkaç öğeden oluşmaktadır;

Saygılı ve Güvenli Bir Ortam Oluşursa; iletişim de bu yönde devam edecektir. Her iki taraf da kendini netlikle karşı tarafa açabilecektir.

Açık ve Doğru Şekilde İfade; Belirsiz mesajlardan ve ucu açık cümlelerden kaçınmalı, iletişim tamamen doğrular üzerinden kurulmalıdır.

İyi Bir Dinleyici olmak; karşısındaki kişi konuşurken dikkatini başka unsurlara vermez ve dinleme esnasında bir yandan az sonra vereceği cevapları kurgulamaya odaklanmaz.

Fevri ve Küçümseyici Tutumlardan Kaçınmak; söz konusu tutum ve tavırlar, karşı tarafın tahammül ve sabır düzeyinin hızla tükenmesine yol açar. Bir yandan da iletişim taraflarının birbirinden çekinmesine ya da  açık bir iletişim kurmak istememesine yol açar.

Yargılardan Uzak Bir İletişim; karşıdaki kişiyle ilgili tüm olası yargılar ve tahminler bir kenara bırakmalıdır. Çünkü sahip olunan ön yargılar ve beklentiler, muhatabın yanlış anlamasına ya da empati kurmakta güçlük çekilmesine yol açar. 

Günümüzde Yaşanan İletişim Kopukluğunun Sebepleri Nelerdir?

İletişim çağında yaşamamıza rağmen bu kadar teknolojik imkanımız varken iletişimsizlik kavramı neden öne çıkmaktadır dersiniz;  iletişimi etkileyen, kopukluk yaratan birçok neden olduğundan bahsedebiliriz; tutarsızlık, statü, farklılıklar, kuşak farkı gibi temel etkenler mevcuttur.

Gelişen teknoloji yanında bir diğer sebep ise özgüven, güven problemleridir. İletişimi etkileyen temel duygulardan biri güven duygusudur. Özellikle aralarında olumsuz bir değerlendirme bulunan bireylerin etkili iletişim kurabilmeleri için öncelikle güven ortamının oluşturulmasının gerekli olduğu ifade edilmektedir.

Ayrıca, iki insanın birbirini anlamasını engelleyen en önemli etkenlerden biri de, savunucu iletişimdir. Bireyin kendini savunma özelliği arttıkça iletişimdeki verimin düştüğünü, savunma azaldıkça iletinin anlamına ve yapısına daha çok dikkat edildiği gözlenmiştir.

İletişim becerilerinin temelden gelişmiş olması da bireylerin iletişim kopukluğu yaşamaması için asıl gerekliliklerdendir.

Teknolojinin sebep olduğu bireyselliğin empati yapma yeteneğimizi körelttiği görülmektedir.

Empatiden uzak olmak ise ben merkezci hale gelmemize sebepken en çok da yeni yetişen bireylerin bu durumu görerek ve yaşayarak öğrenmesi toplumun ben merkezci birey sayısını arttırmaktadır.

Ben merkezci tutum ise giderek yalnızlaşmaya meyil oluşturmaktadır. Yalnızlık kimi zaman bireylerin gelişimi için iyi sayılsa da fazlasıyla yaşandığında asosyallik, özgüvensizlik gibi problemlere yol açmaktadır. Bunlar da iletişim kopukluğunun temel öğeleri sayılabilmektedir.

Menü