Stres ve Stres Yönetimi Nedir?

30.10.2023
Stres ve Stres Yönetimi Nedir?

Stres Nedir?

Tehlikede hissettiren olay ya da düşünce sonucu oluşan endişenin yarattığı duygusal, zihinsel ve fiziksel tepkidir.

Stres tıpkı endişe gibi kendimizi koruma ve mücadele durumlarını tetikleyen, bedenimizde belli bir düzeye kadar yararlı olabilecek fiziksel ve duygusal gerekliliktir. Belirli bir aşamada olması canlının tehdide karşı kendini korumasına ve gerekli bir mücadeleye girmesine sebep olmaktadır.

Fakat belirli bir düzeyden sonra endişe ve endişenin yarattığı stres canlıların vücudunda fiziksel ve psikolojik olumsuz tepkiler vermesine sebep olur.

Eski zamanlarından günümüze kadar gelen sosyokültürel süreçlerdeki değişimlerle birlikte insanlık için stres yaratan unsurlar da değişmiştir. Değişen süreçlere paralel insanların stres yaratan unsurları nasıl algıladıkları da farklılık göstermektedir. Bu sebeple stres olgusu kişiden kişiye değişen bir kavramdır.

Stres Yönetimi Nedir?

Stres yönetimi, stresin psikolojik ve fiziksel etkilerinden korunabilmek için ve de strese karşı gösterilen tepkilerin daha bilinçli hale getirilerek gelecekteki stres kontrolünü sağlayabilmek adına gerekli yöntemdir.

Stres yönetimi faydalı ve öğrenilebilen bir yöntemdir.

Stresi yaratan faktörleri ortadan kaldırmak da bilinçli stres kontrolü dışında bir yöntemdir. Fakat her zaman mümkün olmadığı için önemli olan stresi kontrol altına alabilmektir.

Stres yönetimi olmadığı taktirde stresin kronikleşme ihtimali vardır. Bu durum ise psikolojik ve fizyolojik hastalıkları beraberinde getirebilmektedir. Çünkü stres fiziksel ve zihinsel semptomlar üretir.

Stresle Başa Çıkma Yöntemleri Nelerdir?

Problem Odaklı Olmak; Birey, stres kaynağını değiştirmeye çalışır. Öncelikle, stresin kaynağı olan sorun belirlenir ardından çözüm için alternatifler üretilir, alternatiflerin yarar ve zararlarını paralelinde değerlendirmeler yapılır ve hangi yolun seçileceği belirlenir.

Duygu Odaklı Olmak; Birey, stresli durum ile birlikte ortaya çıkan olumsuz duygularını fark eder ve tanır. Olumsuz ruh halini tam aksine çevirebilmek adına duyguları kontrol etmeye çalışır. Bu yöntemi kolaylıkla gerçekleştirmek için kişinin kendisini iyi tanıması ve duygularını kontrol edebilmeyi öğrenmiş olması gerekmektedir.

Stresin Vücuda Verdiği Zararları Azaltmak; Bu yöntem için strese nelerin iyi geldiğini bilmek gerekmektedir.

Pozitif düşünmeye çalışmak, stresle baş etmek için ilk temel adımdır; kişinin zihnine olumlu düşünceleri çekmesi ile ruh hali başlangıca göre daha olumlu olacaktır.

Yeterli uyku ve dengeli beslenme vücut sistemlerinin düzenli çalışmasını sağlar.

Nefes ve meditasyon pratikleri vücudun stres seviyesini azaltır.

Egzersiz yapmak vücutta salgılanan stres hormonlarının azalmasına yardımcı olur.

İş Hayatında Strese Sebep Olan Etkenler Nelerdir?

İşimizi çok severek yapıyor olsak dahi belirli bir disipline girmeye çalışmak kişiler için stres kaynağı olabilmektedir. Bu durumu takip eden olabilecek iş yeri stres kaynaklarını görelim;

 • Yöneticiler ve çalışma arkadaşları arasında kurulamamış olan dengeli ilişkiler ve doğru iletişim şekilleri
 • Gereğinden fazlaca iş yoğunluğu
 • Zaman yönetiminin olamaması
 • Aşırı sorumluluk duygusu
 • Kendini ispat etmeye çalışmak
 • Onaylamadığımız konularda net olamamak
 • Sürekli negatif ve yıkıcı olmak
 • Aşırı hırs
 • Kendine güvenememek

İş Hayatında Stresi Nasıl En Az Seviyeye İndirebiliriz?

 • Yeni bir durumla karşılaşmadan önce kısa bir bilgilendirme almak, onaylamadığımız konularda net olmak ve sebebimizi açıklamak
 • Kendinizi tanımak, üzerinizde stres oluşturan olayları, kişileri tanımak ve etkilerini minimuma indirecek önlemler almak
 • Pozitif olmak, sorunlarda boğulmaktansa çözüm odaklı yaklaşım sergilemek, yapıcı olmak
 • Uyku düzeninin sağlanması, düzenli egzersiz yapılması, dengeli beslenmek
 • Düşüncelerin, endişelerin, duyguların sorun yaşanılan ya da bir üst mertebe ile paylaşılması
 • Gereğinden fazlaca iş yoğunluğunu mesai arkadaşları ile paylaşmak gerekirse üst mertebeye danışmak
 • Yöneticiler ve çalışma arkadaşları arasında dengeli ilişkiler kurmak ve özel hayatımızda olan eksiklikleri çalışma arkadaşlarımızdan beklememek, profesyonel bir hayat olduğunu kabul etmek
 • Zaman yönetiminin sağlıklı olması için işlerimiz ve özel hayatımızın planlı olması
 • Aşırı sorumluluk duygusu ile tüm işleri görev olarak üzerine alarak işleri içinden çıkılamayacak duruma getirmemek

 

Menü