Teknik Resim

"Uluslararası Bir Dil"

"Uluslararası bir dil olan teknik resmi iyi öğrenmek sizin kendi geleceğinize atacağınız ilk büyük adımdır. Tümüyle yenilenmiş bu teknik resim kitabı ile bu adımınızda sizlere yardımcı olacağımıza inanıyoruz."

 

  • Stok Durumu: Stokta
  • Stok Kodu: STTR0011
(KDV Dahil Satış Fiyatı)

Düşünen bir varlık olarak insan, düşündüklerini paylaşarak ve yaptıklarını, yapmak istediklerini kendisinden sonraki nesillere anlatarak birlikte hareket etme yeteneği kazanmış, çeşitli güçlüklerin üstesinden gelmiş, doğayı yeniden şekillendirmiş ve yeni uygarlıklar kurmayı başarmıştı. Son yirmi yılda iletişimin güçlenmesi ile tarihi bir eşik daha atlanmış oldu.

Teknik resim de bu iletişim ve ilerleme sürecinin ayrılmaz bir parçası olarak dijital çağdaki yerini almış bulunuyor. Malzeme, makine, inşaat, elektrik, mobilya, enerji ve son yıllarda hızla gelişen bilişim teknolojileri gibi üretim alanlarının tümünün başlangıç dili teknik resimdir. Teknik resim, fiziki ve düşünsel üretim yapılan her alanda kendimizi ifade etmenin öncelikli ortak araçlarından birisidir.

Tarihteki önemli gelişmelere icatlar eşlik eder. Toplumların kaderlerinin değişmesinde bu gelişmeler için çalışan, çabalayan; dünü, bugünü ve geleceği birleştirebilen teknik insanların sorumluluğu her zaman çok önemli olmuştur. Dün bir hayal olarak düşünülen uzayda yaşam kurmak bile artık hızla gerçeğe dönüşürken, ülkemizin geleceğinde yer alacak sizin gibi teknik insanların sorumluluğu yine büyük olacaktır. Uluslararası bir dil olan teknik resmi iyi öğrenmek sizin kendi geleceğinize atacağınız ilk büyük adımdır. Tümüyle yenilenmiş elinizdeki bu teknik resim kitabı ile bu adımınzda sizlere yardımcı olacağımıza inanıyoruz.

Başaracağınızdan hiç kuşkumuz yok, geleceğimiz sağlam gençlere emanet!

                                                                                                                                                                                             Hakan Koçak

                                                                                                                                                                                               Metalürji Yük. Müh.

                                                                                                                                                                                              Yönetim Kurulu Başkanı

                                                                                                                                                                     Bolokur Teknik Yayıncılık San. Tic. A.Ş.

 

 

İÇİNDEKİLER

Ünite 1                TEKNİK RESİM

1.1                       Genel Tanım

1.1.2                    Teknik Resim

1.1.3                    Teknik Resim Metodik Bir Dildir

1.1.4                    Teknik Resimde Genel Çizim Şekilleri

1.1.5                    Kroki Resim

1.1.6                    Yapım Resmi

1.1.7                    Komple Resimler

1.1.8                    Grup Resimleri

1.1.9                    Teknik Resim - Meslek Resim İlişkisi

1.2                       Standartlar-Normlar

1.2.1                    Alman Normu - DIN

1.2.2                    Uluslararası Normlar - ISO

1.2.3                    Avrupa Normu - EN

1.2.4                   Türk Standartları - TS

                           Ölçme ve Değerlendirme 

 

Ünite 2              TEKNİK RESİM ALETLERİ

2.1                      Teknik Resim Aletleri

2.1.1                   Çizim Tablaları ve Masaları

2.1.2                   Cetveller

2.1.3                   T Cetvelleri

2.1.4                   Gönyeler

2.1.5                   Pistoleler - Eğri Çizim Şablonları

2.1.6                   Şablonlar

2.1.7                   Pergeller

2.1.8                   Kurşun Kalemler

2.1.9                   Silgiler

2.1.10                 Rapidolar - Mürekkepli Çizim Uçları

2.2                      Resim Aletlerinin Kullanılması ve Bakımı

                           Ölçme ve Değerlendirme

 

Ünite 3               RESİM KAĞITLARI

3.1                     Resim Kağıtları

3.1.1                  Düz Beyaz Resim Kağıdı

3.1.2                  Eskiz Kağıdı

3.1.3                  Aydınger Kağıdı

3.1.4                 Ozalit Kağıdı

3.2                    Resim Kağıtlarının Ölçüleri

3.2.1                 Resim Kağıdında Yazı Alanı - Antet

3.2.2                 Resim Kağıtlarının Katlanması

                         Ölçme ve Değerlendirme

 

Ünite 4             ÖLÇEKLER

4.1                   Ölçeğin Tanımı ve Önemi

4.2                   Ölçek Çeşitleri

4.2.1                Gerçek Ölçek

4.2.2                Küçültme Ölçekleri

4.2.3                Büyütme Ölçekleri

                        Ölçme ve Değerlendirme

 

Ünite 5             YAZI VE RAKAMLAR

5.1                   Yazılar

5.1.1                Standart Biçimleri - Norm Yazı

5.1.2                Norm Yazı Ölçüleri

5.1.3                Norm Yazı Çeşitleri

5.1.3.1             Dik Norm Yazı

5.1.3.2             Eğik (İtalik) Norm Yazı

5.1.3.3             Teknik Alanda Neden Eğik (İtalik) Yazı Tercih Edilir?

5.2                   Rakamlar

5.2.1                Standart Biçimleri

5.2.2                Dik ve Eğik Rakamlar

5.3                   El yazısı

5.4                   Romen Rakamları

5.5                   Latin Harfleri

                        Ölçme ve Değerlendirme

                        UYGULAMALAR

 

Ünite 6            ÇİZGİ VE ÇEŞİTLERİ

6.1                  Çizginin Çizimdeki Önemi

6.2                  Çizgi Ölçüleri - Çizgi Genişlikleri

6.3                  Çizgi Çeşitleri ve Kullanıldığı Yerler

6.3.1               Geniş Dolu Çizgi - Sürekli Geniş Çizgi

6.3.2               Dar Dolu Çizgi - Sürekli Dar Çizgi

6.3.3               Dar Serbest El Çizgisi

6.3.4               Dar Kesik Çizgi

6.3.5               Kesik, Noktalı Dar Çizgi - Eksen Çizgisi

6.3.6               Kesik, Noktalı, Çıkış Kısımları Geniş Çizgi Kesit Ekseni Çizgisi

6.3.7               Kesik, Noktalı Geniş Çizgi - Geniş Eksen Çizgisi

6.3.8               Kesik, İki Noktalı Dar Çizgi - İki Noktalı Eksen Çizgisi

6.3.9               Çizgilerin Kesiştirilmesi 

6.3.10             Kağıt Ölçülerine Göre Çizgi Kalınlıklarının Belirlenmesi

6.3.11             Bayrağımızın Teknik Resmi

                       Ölçme ve Değerlendirme

                       UYGULAMALAR

 

Ünite 7           GEOMETRİK ÇİZİMLER

7.1                 Temel Geometrik Kavramlar ve Çizimler

7.2                 Geometrik Çizimler

7.2.1              Bir Doğruya Dışındaki Bir Noktadan Paralel Çizmek 

7.2.2              Bir Doğruya Üzerindeki Bir Noktadan Dik Doğru Çıkmak

7.2.3              Bir Doğruya Dışındaki Bir Noktadan Dik Doğru İnmek

7.2.4              Bir Doğrunun Ucundan Dik Çıkmak

7.2.5              Bir Doğru Parçasını İki Eşit Parçya Bölmek

7.2.6              Bir Doğru Parçasının Eşit Parçalara Bölünmesi

7.3                 Açı Çizimleri ve Eşit Parçalara Bölünmeleri

7.3.1              Bir Açının İki Eşit Parçaya Bölünmesi

7.3.2              Bir Dik Açıyı Üç Eşit Parçaya Bölmek

7.3.3              Köşesi Uzakta (Çizim Alanının Dışında) Olan Bir Açının Açı Ortayını Bulmak

7.3.4              Bir Dairenin Merkezini Bulmak

7.4                 Çokgenlerin Çizimi

7.4.1              Çember İçine Eşkenar Üçgen Çizmek

7.4.2              Bir Kenarı Bilinen Eşkenar Üçgen Çizmek

7.4.3              Çember İçine Kare Çizmek

7.4.4              Çember İçine Düzgün Beşgen Çizmek

7.4.5              Çember İçine Düzgün Altıgen Çizmek

7.4.6              Bir Çember İçine Düzgün Yedigen Çizmek

7.4.7              Çember İçine Pergelle Düzgün Dokuzgen Çizmek

7.5                 Çember ve Yaylar

7.5.1              Yarıçapları Bilinen (r=25 mm; r1=15 mm) İki Çemberi, Yarıçapı Bilinen Dışbükey Bir Yay İle Birleştirmek

7.5.2              Yarıçapları r=25 mm; r1=15 mm Olan İki Çemberi, Yarıçapı r2=40 mm Olan Bir Yayla İçbükey Olarak Birleştirmek

7.5.3              Köşe Kenarlarının Yayla Birleştirilmesi

7.5.3.1           Dik Açılı Köşe Kenarlarının Birleştirilmesi

7.5.3.2           Dar Açılı Köşe Kenarlarının Bir Yayla Birleştirilmesi

7.5.3.3           Çember Yayı Uzunluklarının Bulunması

7.5.3.3.1        Çemberin Uzunluğunu Bulmak

7.5.3.3.2        Bir Çember Üzerindeki Herhangi Bir Yayın Uzunluğunu Bulmak

7.6                 Teğetler

7.6.1              Bir Çembere Dışında Bulunan Bir Noktadan Teğet Doğru Çizmek

7.6.2              Çapları Farklı ve Birbirine Uzak Mesafede Olan İki Çembere Ortak Teğet Doğru Çizmek

7.7                 Spiral Çizimleri

7.7.1              İki Merkezli Spiral Çizmek

7.7.2              Arşimet Spiralinin Çizimi

7.7.3              Dört Merkezli Spiral Çizimi

7.8                 Elips Çizimleri

7.8.1              Bahçıvan Elipsi

7.8.2              Pergelle Elips Çizmek

7.8.3              Dikdörtgenden Elips Çizmek

7.8.4              Çember İçine Elips Çizmek

7.9                 Oval Çizimleri

7.9.1              Kareler Yardımıyla Oval Çizmek

7.9.2              Küçük Çapı Bilinen Bir Oval Çizmek

7.10               Parabol ve Hiperbol Çizimleri

7.10.1            Parabol Çizimi

7.10.2            Hiperbol Çizimi

7.10.3            Pratik Hiperbol Çizimi

                      Ölçme ve Değerlendirme

                      UYGULAMALAR

 

Ünite 8           İZ DÜŞÜM

8.1                 İz Düşümün Genel Tanımı

8.1.1              Konik (Merkezi) İz Düşüm Metodu

8.1.2              Paralel İz Düşüm Metodu

8.1.2.1           Dik İz Düşüm Metodu - Dik İz Düşüm

8.1.2.2           Eğik İz Düşüm Metodu - Eğik İz Düşüm

8.1.2.3           Eşlenik (Dik) İz Düşüm

8.2                 İz Düşüm Düzlemleri

8.3                 Bilyenin, Tel Çubuğun ve Sac Plakanın İz Düşümlerinin Çizimi

8.3.1              Bilyenin İz Düşümü

8.3.2              Bir Tel Çubuğun İz Düşümlerinin Çizimi

8.3.2.1           Bir AB Tel Çubuğunun İz Düşümleri

8.3.2.1.1        Yatay Düzleme Dik Konumda Duran Bir AB Çubuğunun İz Düşümleri

8.3.2.1.2        Yanal Düzleme Dik Bir AB Çubuğunun İz Düşümleri

8.3.2.1.3        Düşey Düzleme Dik Konumda Duran Bir AB Çubuğunun İz Düşümleri

8.3.2.1.4        Düşey Düzleme Paralel Yatay ve Yanal Düzlemlerine Eğik Konumda Duran Bir AB Çubuğunun İz Düşümleri

8.3.2.1.5        Yatay Düzleme Paralel, Düşey ve Yanal Düzlemlere Eğik Konumda Duran Bir AB Çubuğunun İz Düşümleri

8.3.2.1.6        Yanal Düzleme Paralel, Düşey ve Yatay Düzlemlere Eğik Bir AB Çubuğunun İz Düşümleri

8.3.2.1.7        Üç İz Düşüm Düzlemine de Eğik Konumda Duran Bir AB Çubuğunun İz Düşümleri (Gelişigüzel Konumda Duran Bir AB Çubuğunun İz Düşümleri)

8.3.3              Düzlem Yüzeyli Plakaların İz Düşümleri

8.3.3.1           Düşey Düzleme Paralel Konumda Boşlukta Duran Bir Üçgen Plakanın İz Düşümü

8.3.3.2           Yatay Düzleme Paralel Konumda Boşlukta Duran Üçgen Plakanın İz Düşümleri

8.3.3.3           Yanal Düzleme Paralel Konumda Boşlukta Duran Bir Üçgen Plakanın İz Düşümleri

8.3.3.4           Üç İz Düşüm Düzlemine de Eğik Konumda Boşlukta ... Durduğu Varsayılan Üçgen Bir Plakanın İz Düşümleri

8.4                 AB Çubuğunun ve Düzlem Yüzeyli Plakaların Gerçek Büyüklüklerini Bulma Metodları

8.4.1              Yardımcı İz Düşüm Düzlemi Metodu - Düzlem Değiştirme Metodu

8.4.2              Döndürme Metodu

8.4.3              Yatırma Metodu

8.4.4              Düzlem Plakaların Gerçek Büyüklüklerinin Bulunması

8.4.4.1           Yardımcı İz Düşüm Metodu ile Üç Düzleme de Eğik Konumda Duran (Gelişigüzel) Bir Plakanın Gerçek Büyüklüğünün Bulunması 

8.4.4.2           Üç Düzleme de Eğik Bir Üçgen Plakanın Döndürme Metodu ile Gerçek Byüyüklüğünün Bulunması

8.4.4.3           Duran Bir Üçgen Plakanın Gerçek Büyüklüğünün Bulunması

                      Ölçme ve Değerlendirme

                      UYGULAMALAR

 

Ünite 9          GÖRÜNÜŞ ÇİZİMLERİ

9                   Görünüşler

9.1                Ön Görünüş - Düşey Görünüş

9.2                Üst Görünüş - Yatay Görünüş

9.3                Yan Görünüş - Yanal Görünüş

9.4                Diğer Görünüşler

9.4.1             Sağ Yan Görünüş

9.4.2             Alttan Görünüş

9.4.3             Arkadan Görünüş

9.5               Görünüş Çıkarmak

9.5.1.1         ISO-E Metodunda Diğer İz Düşüm Düzlemleri

9.5.1.2         Ön Görünüşün Çizimi

9.5.1.3         Üst Görünüşün Çizimi

9.5.1.4         Yandan Görünüşün Çizimi

9.5.2            ISO-E Metodunda Diğer İz Düşüm Düzlemleri

9.5.2.1         ISO-A Görünüş Çıkarma (İz Düşüm) Metodu

9.5.3            Parça Konumunun Tespiti 

9.5.4            Görüşün Çeşitlerinin ve Sayısının Tespiti

9.5.5            Ölçek Tespiti

9.6               Tek Görünüşle İfade Edilen Parçalar

9.6.1            Kare Prizma ve Silindirik Parçaların Görünüşleri

9.6.2            İki ve Üç Görünüşle Tanımlanabilen Parçalar

9.6.2.1         İki Görüşüle Tanımlanabilen Parçalar

9.6.2.2         Üç Görünüşle Tanımlanabilen Parçalar

9.6.3            İki Görünüşü Aynı, Üçüncü Görünüşleri Farklı Olabilen Parçaların Görünüşleri

9.7               Perspektif Resimlerden Görünüş Çıkarmak

9.7.1            İki Görünüşü Verilmiş Olan Bir Parçanın Üçüncü Görünüşünü Çıkarmak ve Görünüşlerdeki Eksikleri Tamamlamak

9.7.2            İki Görünüşü Verilmiş Parçaların Üçüncü Görünüşlerinin Bulunması

9.7.3            Görünüşlerdeki Eksikleri Tamamlamak

9.8               Yardımcı Görünüşü Çizilmesi Gereken Parçalar

9.8.1            Yardımcı İz Düşüm Düzlemi Metoduyla Yardımcı Görünüş Çizmek

9.8.2            Yatırma Metodu ile Yardımcı Görünüş Çizilmesi

9.8.3            Döndürme Metodu ile Yardımcı Görünüş Çizmek

                    Ölçme ve Değerlendirme

                    UYGULAMALAR

 

Ünite 10      PERSPEKTİFLER

10.1            Perspektif Resmin Tanımı ve Çeşitleri

10.1.1         Perspektif Resmin Tanımı

10.1.2         Perspektif Çeşitleri

10.1.2.1      Paralel Perspektif 

10.1.2.1.1   Aksonometrik Perspektif

10.1.2.1.1.1. İzometrik Perspektif

10.1.2.1.1.2  İzometrik Perspektif Normunun Bulunması

10.1.2.1.1.3  Dimetrik Perspektif

10.1.2.1.1.3.1 Dimetrik Perspektif Normunun Bulunması

10.1.2.1.1.3.2 Dimetrik Perspektif Çizim Örnekleri

10.1.2.1.1.4  Trimetrik Perspektif

10.1.2.2        Eğik Perspektif

10.1.2.3        Eğik Perspektif Çeşitleri

10.1.2.3.1     Eğit Perspektifin Çizimine Ait Örnekleri

10.1.3           Konik Perspektf

10.1.3.1        Tek Kaçış Noktalı Konik Perspektif

10.1.3.2        İki Kaçış Noktalı Konik Perspektif 

10.1.3.3        Üç Kaçış Noktalı Konik Perspektif

10.2              Basit Geometrik Cisimlerin İzometrik ve Dimetrik Eğik Perspektiflerinin Çizimi

10.2.1           Daire Yüzeyli Cisimlerin Perspektifleri

10.2.2           Prizma ve Piramitin İzometrik, Dimetrik ve Eğik Perspektifleri

                     Ölçme ve Değerlendirme

                     UYGULAMALAR

 

Ünite 11        KESİT ALMA

11.1              Kesit Almanın Tanımı, Önemi ve Çeşitleri

11.1.1           Tam Kesit

11.1.2           Yarım Kesit

11.1.3           Bölgesel (Kısmi) Kesit

11.1.4           Kademeli Kesit

11.1.5           Döndürülmüş Kesit

11.1.6           Profil Kesitler - Yerinde Döndürülmüş Kesitler

11.2              Kesit Yüzeylerinin Taranması

11.2.1           Tarama Çizgileri

11.2.2           Tarama Çizgilerinin Açıları

11.2.3           Tarama Yönleri

11.3              Kesitlerle İlgili Çizim Uygulamaları

                     Ölçme ve Değerlendirme

                     UYGULAMALAR

 

Ünite 12       ÖLÇÜLENDİRME

12.1             Ölçülendirmenin Gereği ve Önemi

12.2             Ölçülendirme Elemanları

12.3             Ölçülendirme Kuralları

12.4             Ölçülerin Resim Üzerinde Dağılışı

12.5             Gerekli ve Yereli Ölçülendirmenin Önemi

12.6             Uygulamalarda Pratik Kurallar

                    Ölçme ve Değerlendirme

                    UYGULAMALAR

 

Ünite 13      YÜZEY İŞLEME İŞARETLERİ

13.1            Yüzey İşleme İşaretlerinin Tanımı ve Önemi

13.2            Talaş Kaldırılarak İşlenecek Yüzeylere Konulması Gereken İşleme İşaretleri, Bunların Anlamları

13.3            Pürüzlülük

13.3.1         Pürüzlülüğün Sınıflandırılması

13.3.2         Pürüzlülük Değerleri

13.3.3         Yüzey İşleme Yönlerinin Gösterilmesi

13.4            Yüzey İşeleme İşaretlerinin Yapım Resimlerinde Gösterilmesi

13.5            Özel İşlem Görmesi Gereken Yüzeylerin Gösterilmesi

13.5.1         Galvanik ve Kimyasal Kaplamalar

13.5.1.2      DIN 50960'a Göre Krom Kaplama

13.5.1.3      Özel İşlem Görmüş Yüzeyin Ölçüde Belirtilmesi

13.5.1.4      Kaplanmayacak Kısmın Resimde Belirlenmesi

13.5.2         Sertleştirme İşlemlerinin Yapım Resminde Belirtilmesi

                   Ölçme ve Değerlendirme

                   UYGULAMALAR

 

Ünite 14     TOLERANSLAR

14.1           Toleransın Tanımı ve Önemi

14.2           Toleransı Gerektiren Sebepler

14.2.1        Makine ve Takım Faktörü

14.2.2        Ölçü Aleti Faktörü

14.2.3        Isı ve Işık Faktörü

14.2.4        Kişisel Faktör

14.3           Genel Kavramlar

14.3.1        Anma Ölçüsü - Esas Ölçü - Nominal Ölçü N

14.3.2       Sınır Ölçüsü

14.3.3       Tolerans ve İşlem Toleransı

14.3.3.1    Tolerans ve Alanlarının Konumu

14.3.3.2    Genel Toleranslar

14.3.3.3    Tolerans Değerlerinin (Sınır Ölçülerinin) Seçilmesi ve Yazılması

14.3.3.4    ISO Tolerans Sistemi

14.3.3.5    ISO Alıştırma Sistemi

14.4          Toleransların Resimlerde Gösterilmesi

14.5          Şekil ve Konum Toleransları

14.6          Toleransların Okunması, Çizelgelerin Kullanılması

                 Ölçme ve Değerlendirme

                 UYGULAMALAR

 

 

 

 

 

 

 

 

Ürün Özellikleri
ISBN: 978-605-64048-6-3
Menü